2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL INSTRUMENTAL ANALYSIS
   Personalized attention
Description
Els alumnes poden fer totes les consultes que creguin convenients durant les hores de classe presencial i també fora d'aquestes. En aquest darrer supòsit s'haurà de concertar hora prèvia per tal d'assegurar la disponibilitat del professor. Aquest horari de tutoria s'ha de consensuar entre alumne i professor via Moodle.