2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURE II
   Contents
Topic Sub-topic
1. Maduració i qualitat de la verema.
2. Elecció de la varietat vinífera i portaempelt
3. Estudi previ a la plantació de vinya
4. Plantació de la vinya, disseny i marc de plantació
5. Poda d’hivern