2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURE II
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicació programa, tasques a avaluar i fixar calendari de lliurament tasques i proves
Lecture Classes teòriques amb discussió de gràfics i articles
Assignments Treball de plantació
Fieldwork/excursions
Personal attention Tutories per resoldre dubtes