2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE REGULATIONS AND LEGISLATION
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A3 Conèixer la legislació vitivinícola espanyola
Conèixer la legislació vitivinícola comunitària
 A11 Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes