2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE REGULATIONS AND LEGISLATION
   Contents
Topic Sub-topic
1 – Legislació espanyola. Antecedents. La nova legislació Llei 24/2003
2 – La protecció de la qualitat. Els C.R D.O. de vi i altres productes
3 – Els vins especials: sangria, sidra,aperitius, generosos, brandy, vinagre, etc.
4 _ Legislació que afecta les Indústries Agràries.
5 _ Legislació Catalana. Llei 15/2002. l’INCAVI.
6 _ Legislació específica sobre vinyes. Les plantacions. Les produccions.
7 _ Legislació de la U.E.. Organització general. Els Reglaments
8 _ La P.A.C. i la O.C.M. Altres disposicions.
9 _ El Codi Alimentari. Additius, edulcorants, colorants, etc
10 _L’etiquetat i presentació dels vins. Dades obligatòries i dades facultatives.
11_ Legislació sobre residus, envasos i embalatges
12_ Legislació sobre afluents i aigües residuals.
13_ Agricultura Integrada
14_La traçabilitat