2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE REGULATIONS AND LEGISLATION
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Descripció breu del temari
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura
Assignments L'alumne haurà de fer un treball sobre qualsevol dels temes explicats a classe o algun text o circumstància que comprengui legislació que afecta l’enologia, la viticultura, les indústries agràries, etc.
Personal attention L'alumne pot fer les consultes que cregui convenients durant l'horari d'atenció dels professors