2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Descripció breu del temari
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Treballs L'alumne haurà de fer un treball sobre qualsevol dels temes explicats a classe o algun text o circumstància que comprengui legislació que afecta l’enologia, la viticultura, les indústries agràries, etc.
Atenció personalitzada L'alumne pot fer les consultes que cregui convenients durant l'horari d'atenció dels professors