2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE AGEING
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Els compostos fenòlics del vi; característiques químiques i sensorials. Influència sobre la capacitat d’envelliment.
Tema 2. Anàlisis del color i dels compostos fenòlics del vi; mesura i interpretació
Tema 3. Factors vitícoles
Tema 4. Vinificació en negre; Punts crítics per a l’extracció
Tema 5. El Roure
Tema 6. Las barriques
Tema 7. Influència de la criança
Tema 8. Mecànica de la criança
Tema 9. Alternatives a les barriques
Tema 10. Els gasos en Enologia