2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE AGEING
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentar els continguts de l'assignatura, les competències que han d'adquirir, la bilbiografia a consultar i els criteris d'avaluació.
Lecture Impartir els continguts teòrics.
Laboratory practicals Visita a una toneleria. Anàlisi de compostos fenòlics.
Seminars Treball en barriques.
Personal attention S'atendrà als alumnes, prèvia cita per correu electrònic