2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ANÀLISI SENSORIAL IV
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Administrar i dirigir el conjunt d'activitats relacionades amb el control de qualitat d'una empresa vitivinícola
 A9 Donar resposta a problemes vitivinícoles concrets mitjançant la metodologia d'anàlisi adequada i saber interpretar els resultats
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'Enologia.
Tipus C Codi Competències Nuclears