2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SENSORY EVALUATION IV
   Contents
Topic Sub-topic
1. Els biaixos en l'anàlisi sensorial.
2. Anàlisis Cuantitatiu descriptiu (QDA), sistemes de notació
3. Disseny de sessions de degustació. Sessions pràctiques de preparació.
4. Anàlisi de dades d'un panell de degustació: utilització de programari de depuració de dades. Exemple del PanelCheck
5. Representació de resultats. Visió d'eines estadístiques: correlacions i anàlisi multivariable
6. Tipologies de vins per varietat i envelliment. Tast vertical