2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SENSORY EVALUATION IV
   Sources of information
Basic

RS Jackson. 2002. Wine tasting. Academic Press.

J. Sancho. 1999. Introducción al análisis de los alimentos. Edicions Universitat de Barcelona.

J. Pich. 2001. La degustació: estudis sobre la percepció del gust i l’acceptació dels aliments. Ed. UIB. 

Complementary