2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Participar en la programació i disseny de noves instal · lacions vitivinícoles o modificacions de les existents
 A7 Administrar i dirigir el conjunt d'activitats relacionades amb el control de qualitat d'una empresa vitivinícola
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.