2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A4
C3
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A4
A7
C2
C3
10 15 25
Resolució de problemes, exercicis
A4
A7
C2
C3
10 4 14
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A4
A7
C2
C3
10 2 12
Treballs
A4
A7
C2
C3
0.5 20 20.5
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A7
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat