2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  QUALITY MANAGEMENT AND SAFETY IN THE WINE INDUSTRY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities S'explicarà en què consisteix l'assignatura i la seva importància en el món professional
Lecture S'explicaran els principals models de sistemes de gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i els sistemes de gestió mediambiental
Problem solving, exercises Es plantejaran exercisis curts per treballar a classe sobre problemes reals relacionats amb aquest àmbit
Practicums/Case studies Es plantejaran supòsits reals (PBL) d'implementació de normes de qualitat, seguretat i gestió mediambiental en empreses enològiques
Assignments Es plantejaran treballs per a desenvolupar individualment o en grup
Personal tuition S'atendran les consultes relacionades amb el desenvolupament formal i de continguts de l'assignatura