2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  QUALITY MANAGEMENT AND SAFETY IN THE WINE INDUSTRY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities S'explicarà en què consisteix l'assignatura i la seva importància en el món professional
Lecture S'explicaran els principals models de sistemes de gestió de la qualitat i la seguretat alimentària
Problem solving, exercises Es plantejaran exercisis curts per treballar a classe sobre problemes reals relacionats amb aquest àmbit
Practical cases/ case studies in the classroom Es plantejaran supòsits reals (PBL) d'implementació de normes de qualitat i seguretat en empreses enològiques
Assignments Es plantejaran treballs per a desenvolupar individualment o en grup
Personal attention S'atendran les consultes relacionades amb el desenvolupament formal i de continguts de l'assignatura