2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
Grau en Enologia (2014)
 Assignatures
  ENGINYERIA ENOLÒGICA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1: CONCEPTES GENERALS. Composició del raïm. Densitat del raïm. Classificació del most. Rendiments de l’operació d’extracció: Raïm/most/vi. Paràmetres químics i físics del most. Paràmetres químics i físics del vi.
TEMA 2: OPERACIONS PREFERMENTATIVES (I). 2.1. Sistemes de transport del raïm
2.2. Tremuges de descàrerga de raïm
2.3. Transport del raïm
2.4. Sistemes de trepitjat.
2.5. Sistemes de derrapat.
2.6. Transport de la verema: sencera, trepitjada, derrapada.
TEMA 3: OPERACIONS PREFERMENTATIVES (II). 3.1. Estudi de l’operació de premsar.
3.2. Tipus de premses.
TEMA 4: OPERACIONS PREFERMENTATIVES (III). Sistemes de neteja i filtració de mostos. 4.1. Definició: eliminació de sòlids en suspensió.
4.2. Sistemes i equips.
TEMA 5: ENVASOS EN ENOLOGIA: FERMENTADORS I VINIFICADORS. 5.1. Disseny, dimensions i tipus de material de construcció.
5.2. Fermentadors i vinificadors: càlculs i disseny.
TEMA 6: BESCANVI DE CALOR. El control de la temperatura en la fermentació alcohòlica. 6.1. Balanç energètic de la fermentació alcohòlica.
6.2. Factors que intervenen en l'augment de la temperatura.
6.3. Determinació de les temperatures de fermentació.
6.4. Mètodes i sistemes de refrigeració.
6.5. Estudi dels equips de fermentació controlada.
6.6. Càlcul d'equips de refrigeració.
TEMA 7: FILTRACIO DE VINS 7.1.Introducció.
7.2. Filtres.
7.3. Tipus de filtracions.
7.4. Equips de filtració: disseny i càlculs.
TEMA 8: INSTAL•LACIONS PEL TRACTAMENT DEL VI I TÈCNIQUES D’EMBOTELLAT: OPERACIONS AUXILIARS 8.1. Estabilitat del vi respecte a l’àcid tartàric.
8.2.Utilització del nitrogen com sistema de bioprotecció dels vins.
8.3. Tècniques de dosificació del sulfurós.
8.4. Tècniques de clarificació.
8.5.Tècniques d’agitació i barreges.
8.6. Equips per l’embotellat del vi.