2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ENGINYERIA ENOLÒGICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A9
A14
15 13 28
Resolució de problemes, exercicis
A1
A9
A14
B3
C2
15 35 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A14
B6
C4
25 35 60
Fòrums de discussió
A14
B1
B5
C4
3 3 6
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A1
A4
A8
B8
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat