2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURAL PATHOLOGIES
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A3 Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament de les plantes.
Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada producció vitícola.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes