2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURAL PATHOLOGIES
   Personalized attention
Description
L'alumne pot concertar l'atenció personalitzada amb el professor mitjançant correu electrònic, o durant l'assistència a les sessions teòriques