2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  PATOLOGIA VITÍCOLA
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
VITICULTURA II/19224119

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES/19224105
VITICULTURA I/19224112