2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SELECTING AND IMPROVING WINE INOCULANTS
   Contents
Topic Sub-topic
1. Estudi dels criteris i estratègies per a la selecció de microorganismes per al seu ús en la vinificació.

- Criteris de selecció de llevats vínics (característiques desitjables i no desitjables)
- Criteris de selecció de bacteris làctics per a la fermentació malolàctica (característiques desitjables i no desitjables).
- Procès de selecció
DEBAT: Fermentació alcohòlica espontània vs. fermentació alcohòlica inoculada
2. Estudi de les tècniques existents per a la millora de microorganismes, així com la seva possible aplicació al món enològic - Mètodes clàssics de manipulació genètica de microorganismes
- Mètodes de modificació genètica mitjançant DNA recombinant o enginyeria genètica
- Aplicacions en enologia
DEBAT: Ús de llevats modificats en Enologia