2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  INNOVATION AND TASTING OF SPARKLING WINES
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Tasting sessions Aplicar, a nivell pràctic, la teoria sobre l’anàlisi sensorial de begudes fermentades, que inclou la part visual, olfactiva i de degustació que es realitza a l’aula de Tast dissenyada per aquest fi.
Personal attention Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.