2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  INNOVATION AND TASTING OF SPARKLING WINES
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Tasting sessions
A12
S'avaluarà l'adquisició de competències explicades al llarg de les diferents sessions per mitjà de la descripció de mostres a cegues. 35%
Extended-answer tests
A12
Es faran dues proves:
Una de preguntes curtes i una altra de desenvolupament.
65%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en una prova de tast similar a la de la primera convocatòria i una prova escrita.