2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  CREATING VALUE IN THE WINE SECTOR
   Contents
Topic Sub-topic
1. La indústria del vi
1.1. Competim en un mercat mundial
1.2. Segmentació. La Piràmide de Preus
1.3. Qüestionant els paradigmes de la Indústria
2. Els Models Estratègics
2.1. Els Models competitius
2.2. El Perfil Econòmic
2.3. La visió estratègica
3. Del producte a la marca
3.1. La marca com element diferencial
3.2. De l'estratègia de "push" a la de "pull"
3.3. Construint marques rellevants
4.Organització i Lideratge
4.1. Principis d'organització
4.2. Gestió i Lideratge
5.El Estates & Wines Business case