2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  CREACIÓN DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global
Trabajos L'estudiant realitzarà un treball seguint les indicacions donades pel professor.
Atención personalizada Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.