2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE AS A FOOD
   Contents
Topic Sub-topic
1. Composició del vi des del punt de vista alimentari. Macro i microcomponents. Balanç energètic. Dosis moderades i excessives.
2. Paradoxa francesa. Estudis epidemiològics.
3. Perquè el vi produeix plaer. Metabolisme de l'alcohol
4. Toxicitat de l'alcohol
5. Absorció i metabolisme dels compostos fenòlics
6. Els compostos fenòlics com a antioxidants
7. Els compostos fenòlics com a molècules senyalitzadores i controladores del metabolisme.
8. Els compostos fenòlics i malalties cròniques
9. Components polèmics del vi. Sulfits, amines
10. Bases de dades i fonts d'informació. Interpretació de resultats.