2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE MYCOLOGY
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.
Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com durant el procés de maduració del raïm.
Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.
Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la planificació d’una nova plantació
Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura
Disposar dels criteris necessaris que permetin, o no, assumir el risc de l’ús de raïm infectat per fongs pel consum humà.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes