2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  MICOLOGIA VITÍCOLA
   Continguts
Tema Subtema
1. Conceptes bàsics en micologia. Característiques generals dels fongs, biologia i classificació.
2. Els fongs com organisme fitopatogen. Patologies fúngiques a les diferents parts de la planta. Estratègies per la infecció. Cicle d’una malaltia fúngica.
3. Coneixaments per a l'estudi in vitro dels fongs. Tècniques més comuns per a l’aïllament i la determinació de fongs fitopatogens i colonitzadors de diferents substrats.
4. Oomicets. Característiques generals, cicle biològic, grups taxonòmics d’importància. Patògens de la vinya: Plasmopara viticola (Mildiu), Phytophthora spp. (Podridura del coll i de l’arrel).
5. Zigomicets. Característiques generals, cicle biològic, grups taxonòmics d’importància. Patògens de la vinya: Rhizopus spp. (Podridura dels fruits).
6. Ascomicets. Característiques generals, cicle biològic, grups taxonòmics d’importància. Patògens de la vinya: Uncinula necator (Oïdi), Botryotinia fuckeliana (Podridura gris), Guignardia bidwellii (Podridura negre), Elsinoë ampelina (Antracnosi), Pseudopezicula tracheiphila (“Rotbrenner”), Eutypa lata (Eutipiosi), Cryptosporella viticola (Excoriosi), Botryosphaeria spp. (Braç mort negre i Podridura de fruits), Glomerella cingulata (Antracnosi o Podridura de fruits), Rosellinia necatrix i Roesleria subterranea (Podridura de l’arrel), Mycosphaerella angulata (Taques angulars de les fulles).
7. Basidimicets. Característiques generals, cicle biològic, grups taxonòmics d’importància. Patologies a la vinya: Physopella ampelopsodis (Rovell), Stereum hirsutum i Phellinus igniarius (Esca), Armillaria mellea (Podridura de l’arrel).
8. Fongs asexuals. Característiques generals, cicle biològic, grups taxonòmics d’importància. Patologies produides per hifomicets: Verticillium dahliae (Pansiment foliar), Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium o Penicillium (Podridura dels fruits), Phymatotrichopsis omnivora (Podridura radicular). Patologies produides per celomicets: Coniella diplodiella (Podridura blanca), Greeneria uvicola (Podridura amarga), Septoria ampelina (Melanosi).
9. Micorrices. Caracterìstiques generals i la seva aplicació en viticultura.
10. Fongs a la bodega. Aspectes perjudicial i beneficiosos.
Contingut de les classes pràctiques 1- Tècniques d’estudi dels fongs microscòpics.
2- Criteris per a la classificació dels zigomicets, ascomicets i deuteromicets.
3- Desenvolupament dels Postulats de Kock amb algun patogen per a la vinya.
4- Estudi quantitatiu /qualitatiu dels fongs presents al sòl de vinya o a les parets d’una bodega.