2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  MICOLOGIA VITÍCOLA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Desenvolupament dels diferents temes amb suport electrònic. El valora la presencialitat a les mateixes.
Pràctiques a laboratoris Les sessions pràctiques són obligatòries per a poder aprovar l'assignatura. Les faltes d'assistència repercutiran directament en el percentatge d'avaluació destinat a aquesta metodologia. Es desenvolupen durant 4 dies (tres hores diàries).
Seminaris Realització d'un treball individual relacionat amb el programa de l'assignatura.
Atenció personalitzada Sempre amb acord previ