2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  MICOLOGIA VITÍCOLA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura
Sesión magistral Desenvolupament dels diferents temes amb suport electrònic. El valora la presencialitat a les mateixes.
Prácticas en laboratorios Les sessions pràctiques són obligatòries per a poder aprovar l'assignatura. Les faltes d'assistència repercutiran directament en el percentatge d'avaluació destinat a aquesta metodologia. Es desenvolupen durant 4 dies (tres hores diàries).
Seminarios Realització d'un treball individual relacionat amb el programa de l'assignatura.
Atención personalizada Sempre amb acord previ