2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE MYCOLOGY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura
Lecture Desenvolupament dels diferents temes amb suport electrònic. El valora la presencialitat a les mateixes.
Laboratory practicals Les sessions pràctiques són obligatòries per a poder aprovar l'assignatura. Les faltes d'assistència repercutiran directament en el percentatge d'avaluació destinat a aquesta metodologia. Es desenvolupen durant 4 dies (tres hores diàries).
Seminars Realització d'un treball individual relacionat amb el programa de l'assignatura.
Personal attention Sempre amb acord previ