2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE MYCOLOGY
   Personalized attention
Description
A conseqüència de la no assignació d'espai destinat a rebre alumnes als professors procedents d'altres facultats, l'atenció serà amb acord previ via correu electrònic, i abans o després de les classes magistrals o pràctiques.