2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  TECHNOLOGY OF WINE SERVING: HARMONY BETWEEN WINES AND FOOD
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A10 Coneix la presentació dels vins en l'àmbit comercial.
Adquireix criteris de compra i ordenació dels vins, així com la forma de tarifar en funció dels diversos paràmetres.
Aprèn a crear una carta de vins i els condicionants que representa.
Adquireix la capacitat de presentar vins en diferents idiomes.
Adquireix la capacitat de presentar vins en diferents idiomes.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes