2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  FERMENTED FOODS
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Conèixer el procés d'elaboració dels principals aliments fermentats.
Conèixer el paper dels microorganismes en l'elaboració dels diferents aliments fermentats.
Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.
Conèixer les eines aplicades en la indústria alimentària per controlar la bona gestió dels processos.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes