2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  FERMENTED FOODS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Hi haura una presentació el primer dia de classe amb la introducció de la matèria.
Lecture Es presentaran els diferents temes del contingut de la matèria
Seminars Es treballaran en grup temes del contingut de l'assignatura
Presentations / oral communications Exposició oral per part dels estudiants d'un tema concre
Practical cases/ case studies Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Personal attention Per correu electronic l'alumne pot demanar ser ates pel professor.