2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  EXPORTACIÓ DE VINS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A9
A11
10 15 25
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A9
A11
3 20 23
Sessió Magistral
A9
A11
8 15 23
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A9
A11
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat