2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  DATA ANALYSIS TOOLS FOR THE AGRIFOOD LABORATORY
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) DATA ANALYSIS TOOLS FOR THE AGRIFOOD LABORATORY Code 19224229
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Optional
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Analytical Chemistry and Organic Chemistry
Coordinator
BOQUÉ MARTÍ, RICARD
E-mail ricard.boque@urv.cat
Lecturers
BOQUÉ MARTÍ, RICARD
Web
Relevant information Aquesta assignatura està dividida en dos blocs, on es tractaran 2 aspectes de vital importància en els laboratoris de control de qualitat alimentari. El primer és la validació dels mètodes analítics i el càlcul dels seus paràmetres de qualitat, com ara l'exactitud o la precisió. Aquests paràmetres són fonamentals per garantir la qualitat dels resultats analítics i, per tant, per realitzar un bon control de la qualitat que repercuteixi en una major confiança dels consumidors. El segon aspecte és el tractament de les dades analítiques que es generen al laboratori de control de qualitat. Avui en dia, amb la gran quantitat de dades que poden subministrar els moderns instruments de mesura, es fa imprescindible conèixer les eines estadístiques que poden permetre extreure la màxima informació útil d'aquestes dades i que poden fer més competitiu el laboratori i la pròpia empresa.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.