2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
   Continguts
Tema Subtema
Introducció. Documentació de referència
Estadística bàsica per al laboratori d'anàlisi Proves d'hipòtesi
Anàlisi de la variància
Regressió lineal
Paràmetres de qualitat en anàlisi química Exactitud: veracitat i precisió
Selectivitat, sensibilitat, límits de detecció i quantificació, linealitat, robustesa
Càlcul de la incertesa de resultats analítics
Control de la qualitat en el laboratori d'anàlisi Control intern de la qualitat
Control extern de la qualitat: exercicis interlaboratori
Big data en anàlisi agroalimentària.
Tractament i anàlisi de dades multivariants
Tècniques de representació
Tècniques de classificació
Tècniques de predicció