2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  BEER MAKING
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Work experience in producing wine, beer and cava Aplicar, a nivell pràctic, la teoria sobre el procediment i l’elaboració de cervesa.
Personal attention Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.