2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  TOOLS FOR ENTREPRENEURSHIP
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities S'introduirà la dinàmica, funcionament i avaluació de l'assignatura i es contextualitzarà l'emprenedoria i el ecosistema emprenedor del territori.
Seminars A cada sessió s'impartiran diferents mòduls amb un format taller, molt participatiu on els estudiants treballaran en equip tot desenvolupant la seva pròpia proposta de projecte emprenedor.
Presentations / oral communications A l'última sessió els diferents equips exposaran el resultat final del projecte emprenedor desenvolupat durant el curs
Personal attention Els estudiants podran adreçar-se al coordinador de l'assignatura per tal de rebre atenció personalitzada