2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  EINES PER EMPRENDRE
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A l'última sessió els equips exposaran el resultat final del projecte emprenedor desenvolupat en les diferents sessions del curs. La nota final sorgirà de combinar els següents aspectes:
Valoració individual de cada estudiant (es tindran en compte les faltes d'assistència no justificades adequadament)
Valoració per part de la resta de membres del grup de treball
Valoració per part d'un tribunal format per 3 professors de l'assignatura
100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Cas que algun estudiant no hagi superat l'assignatura en primera convocatòria, haurà de presentar per escrit la seva proposta de projecte emprenedor on exposi clarament les diferents parts treballades durant el curs.