2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau/màster
4 4 8
Elaboració del treball de fi de grau/màster
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
CT2
CT3
CT5
0 300 300
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
CT5
2 63 65
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat