2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
2
2
4
0
0
1
FONAMENTS DE BIOLOGIA
1
9
2
2
4
0
0
2
FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
1
9
2
2
4
0
0
3
BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
1
9
2
2
4
0
0
4
MICROBIOLOGIA GENERAL
1
9
2
2
4
0
0
5
ESTADÍSTICA
1
9
2
2
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES
1
9
2
2
4
0
0
7
FÍSICA
1
9
2
2
4
0
0
8
QUÍMICA I
1
9
2
2
4
0
0
9
QUÍMICA II
1
9
2
2
4
0
1
0
BIOQUÍMICA
A1Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i biologia a l'enologia
RA1Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224007/FÍSICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Conèixer els principis de la mecànica newtoniana
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224007/FÍSICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224007/FÍSICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224007/FÍSICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224007/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224007/FÍSICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Comprendre el concepte d'equació diferencial
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224007/FÍSICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224007/FÍSICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224007/FÍSICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224007/FÍSICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224007/FÍSICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224007/FÍSICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Comprendre el concepte de successió
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224007/FÍSICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224007/FÍSICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224010/BIOQUÍMICA
 RA16Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224005/ESTADÍSTICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224007/FÍSICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224008/QUÍMICA I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224009/QUÍMICA II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224010/BIOQUÍMICA
 RA17Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224005/ESTADÍSTICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224007/FÍSICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224008/QUÍMICA I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224009/QUÍMICA II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224010/BIOQUÍMICA
 RA18Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224005/ESTADÍSTICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224007/FÍSICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224008/QUÍMICA I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224009/QUÍMICA II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224010/BIOQUÍMICA
 RA19Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224005/ESTADÍSTICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224007/FÍSICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224008/QUÍMICA I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224009/QUÍMICA II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224010/BIOQUÍMICA
 RA20Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224007/FÍSICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224008/QUÍMICA I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224009/QUÍMICA II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224010/BIOQUÍMICA
 RA21Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224005/ESTADÍSTICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224007/FÍSICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224008/QUÍMICA I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224009/QUÍMICA II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224010/BIOQUÍMICA
 RA22Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224007/FÍSICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224008/QUÍMICA I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224009/QUÍMICA II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224010/BIOQUÍMICA
 RA23Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224005/ESTADÍSTICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224007/FÍSICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224008/QUÍMICA I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224009/QUÍMICA II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224010/BIOQUÍMICA
 RA24Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA25Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224005/ESTADÍSTICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224007/FÍSICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224008/QUÍMICA I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224009/QUÍMICA II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224010/BIOQUÍMICA
 RA26Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224005/ESTADÍSTICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224007/FÍSICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224008/QUÍMICA I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224009/QUÍMICA II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224010/BIOQUÍMICA
 RA27Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224007/FÍSICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224008/QUÍMICA I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224009/QUÍMICA II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224010/BIOQUÍMICA
 RA28Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224007/FÍSICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224008/QUÍMICA I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224009/QUÍMICA II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224010/BIOQUÍMICA
 RA29Interpretar dades i resultats experimentals
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224007/FÍSICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224008/QUÍMICA I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224009/QUÍMICA II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224010/BIOQUÍMICA
 RA30Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224005/ESTADÍSTICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224007/FÍSICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224008/QUÍMICA I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224009/QUÍMICA II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224010/BIOQUÍMICA
 RA31Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224007/FÍSICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224008/QUÍMICA I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224009/QUÍMICA II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224010/BIOQUÍMICA
 RA32Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224007/FÍSICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224008/QUÍMICA I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224009/QUÍMICA II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA33Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224007/FÍSICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224008/QUÍMICA I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224009/QUÍMICA II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224010/BIOQUÍMICA
 RA34Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224007/FÍSICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224008/QUÍMICA I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224009/QUÍMICA II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224010/BIOQUÍMICA
 RA35Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224007/FÍSICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224008/QUÍMICA I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224009/QUÍMICA II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA36Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224007/FÍSICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224008/QUÍMICA I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224009/QUÍMICA II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA37Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224007/FÍSICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA38Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224005/ESTADÍSTICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224007/FÍSICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224008/QUÍMICA I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224009/QUÍMICA II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224010/BIOQUÍMICA
 RA39Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224005/ESTADÍSTICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224007/FÍSICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224008/QUÍMICA I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224009/QUÍMICA II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224010/BIOQUÍMICA
 RA40Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224007/FÍSICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224008/QUÍMICA I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224009/QUÍMICA II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA41Reconeix la nomenclatura i formulació química
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224005/ESTADÍSTICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224007/FÍSICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224008/QUÍMICA I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224009/QUÍMICA II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224010/BIOQUÍMICA
 RA42Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224005/ESTADÍSTICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224007/FÍSICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224008/QUÍMICA I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224009/QUÍMICA II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224010/BIOQUÍMICA
 RA43Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224007/FÍSICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224008/QUÍMICA I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224009/QUÍMICA II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA44Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224007/FÍSICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224010/BIOQUÍMICA
A2Aplicar de manera integrada coneixements bàsics a nivell molecular, cel · lular i metabòlic en
microorganismes així com en plantes
RA1Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224007/FÍSICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224007/FÍSICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224007/FÍSICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224007/FÍSICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224007/FÍSICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224007/FÍSICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224007/FÍSICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224007/FÍSICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224007/FÍSICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224007/FÍSICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224007/FÍSICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224010/BIOQUÍMICA
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224007/FÍSICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224007/FÍSICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224007/FÍSICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224007/FÍSICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224007/FÍSICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224007/FÍSICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224007/FÍSICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224007/FÍSICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224007/FÍSICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224007/FÍSICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224007/FÍSICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224007/FÍSICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224007/FÍSICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224007/FÍSICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224007/FÍSICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224010/BIOQUÍMICA
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'Enologia.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224007/FÍSICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224007/FÍSICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224007/FÍSICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224007/FÍSICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224007/FÍSICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224007/FÍSICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224007/FÍSICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224007/FÍSICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Troba la solució adequada

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Troba la solució adequada

19224007/FÍSICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Troba la solució adequada

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Troba la solució adequada

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224007/FÍSICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224007/FÍSICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224007/FÍSICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224007/FÍSICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224007/FÍSICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224007/FÍSICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224010/BIOQUÍMICA
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224007/FÍSICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224007/FÍSICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224007/FÍSICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224007/FÍSICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224007/FÍSICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224007/FÍSICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224007/FÍSICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224007/FÍSICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224007/FÍSICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224007/FÍSICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224007/FÍSICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224007/FÍSICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224007/FÍSICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224007/FÍSICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224007/FÍSICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224010/BIOQUÍMICA
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224007/FÍSICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224007/FÍSICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224007/FÍSICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224007/FÍSICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224007/FÍSICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224007/FÍSICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224007/FÍSICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224007/FÍSICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224007/FÍSICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224007/FÍSICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224007/FÍSICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224007/FÍSICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224007/FÍSICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224007/FÍSICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224007/FÍSICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224010/BIOQUÍMICA
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224007/FÍSICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224007/FÍSICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224007/FÍSICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19224007/FÍSICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19224007/FÍSICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19224007/FÍSICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19224007/FÍSICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19224007/FÍSICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19224007/FÍSICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19224007/FÍSICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19224007/FÍSICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19224007/FÍSICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19224007/FÍSICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19224007/FÍSICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19224010/BIOQUÍMICA
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19224007/FÍSICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19224007/FÍSICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19224007/FÍSICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19224007/FÍSICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19224007/FÍSICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19224007/FÍSICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19224007/FÍSICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19224007/FÍSICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19224007/FÍSICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19224007/FÍSICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19224007/FÍSICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19224007/FÍSICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19224007/FÍSICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19224007/FÍSICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19224007/FÍSICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19224010/BIOQUÍMICA
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19224007/FÍSICA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19224007/FÍSICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19224007/FÍSICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19224007/FÍSICA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19224007/FÍSICA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19224007/FÍSICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19224007/FÍSICA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19224007/FÍSICA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19224007/FÍSICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19224010/BIOQUÍMICA
B8Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19224007/FÍSICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19224007/FÍSICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19224007/FÍSICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19224007/FÍSICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19224007/FÍSICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19224007/FÍSICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19224007/FÍSICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19224007/FÍSICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19224007/FÍSICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19224007/FÍSICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19224007/FÍSICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19224007/FÍSICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19224007/FÍSICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19224007/FÍSICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19224007/FÍSICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19224010/BIOQUÍMICA
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19224007/FÍSICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19224007/FÍSICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19224007/FÍSICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19224007/FÍSICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19224007/FÍSICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19224007/FÍSICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19224007/FÍSICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19224007/FÍSICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19224010/BIOQUÍMICA
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19224007/FÍSICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19224007/FÍSICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19224007/FÍSICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19224007/FÍSICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19224010/BIOQUÍMICA
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19224007/FÍSICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19224007/FÍSICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19224007/FÍSICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19224007/FÍSICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19224010/BIOQUÍMICA
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19224007/FÍSICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19224007/FÍSICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19224007/FÍSICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19224007/FÍSICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19224007/FÍSICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19224007/FÍSICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19224010/BIOQUÍMICA
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19224007/FÍSICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19224007/FÍSICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19224007/FÍSICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19224010/BIOQUÍMICA
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19224007/FÍSICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19224007/FÍSICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19224007/FÍSICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19224007/FÍSICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19224010/BIOQUÍMICA