2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Primer Curso
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
9
2
2
4
0
0
1
FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
1
9
2
2
4
0
0
2
FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
1
9
2
2
4
0
0
3
BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
1
9
2
2
4
0
0
4
MICROBIOLOGÍA GENERAL
1
9
2
2
4
0
0
5
ESTADÍSTICA
1
9
2
2
4
0
0
6
MATEMÁTICAS
1
9
2
2
4
0
0
7
FÍSICA
1
9
2
2
4
0
0
8
QUÍMICA I
1
9
2
2
4
0
0
9
QUÍMICA II
1
9
2
2
4
0
1
0
BIOQUÍMICA
A1Aplicar conocimientos básicos de matemáticas, física, química y biología a la enología
RA1Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224007/FÍSICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Conèixer els principis de la mecànica newtoniana
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224007/FÍSICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224007/FÍSICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224006/MATEMÁTICAS
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224007/FÍSICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224006/MATEMÁTICAS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224007/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224006/MATEMÁTICAS
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224007/FÍSICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Comprendre el concepte d'equació diferencial
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224006/MATEMÁTICAS
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224007/FÍSICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224006/MATEMÁTICAS
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224007/FÍSICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224006/MATEMÁTICAS
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224007/FÍSICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224006/MATEMÁTICAS
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224007/FÍSICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224006/MATEMÁTICAS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224007/FÍSICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224006/MATEMÁTICAS
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224007/FÍSICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Comprendre el concepte de successió
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224006/MATEMÁTICAS
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224007/FÍSICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224006/MATEMÁTICAS
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224007/FÍSICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224010/BIOQUÍMICA
 RA16Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224005/ESTADÍSTICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224006/MATEMÁTICAS
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224007/FÍSICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224008/QUÍMICA I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224009/QUÍMICA II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224010/BIOQUÍMICA
 RA17Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224005/ESTADÍSTICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224006/MATEMÁTICAS
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224007/FÍSICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224008/QUÍMICA I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224009/QUÍMICA II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224010/BIOQUÍMICA
 RA18Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224005/ESTADÍSTICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224006/MATEMÁTICAS
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224007/FÍSICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224008/QUÍMICA I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224009/QUÍMICA II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224010/BIOQUÍMICA
 RA19Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224005/ESTADÍSTICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224006/MATEMÁTICAS
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224007/FÍSICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224008/QUÍMICA I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224009/QUÍMICA II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224010/BIOQUÍMICA
 RA20Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224006/MATEMÁTICAS
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224007/FÍSICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224008/QUÍMICA I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224009/QUÍMICA II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224010/BIOQUÍMICA
 RA21Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224005/ESTADÍSTICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224006/MATEMÁTICAS
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224007/FÍSICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224008/QUÍMICA I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224009/QUÍMICA II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224010/BIOQUÍMICA
 RA22Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224006/MATEMÁTICAS
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224007/FÍSICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224008/QUÍMICA I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224009/QUÍMICA II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224010/BIOQUÍMICA
 RA23Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224005/ESTADÍSTICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224006/MATEMÁTICAS
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224007/FÍSICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224008/QUÍMICA I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224009/QUÍMICA II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224010/BIOQUÍMICA
 RA24Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224006/MATEMÁTICAS
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA25Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224005/ESTADÍSTICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224006/MATEMÁTICAS
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224007/FÍSICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224008/QUÍMICA I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224009/QUÍMICA II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224010/BIOQUÍMICA
 RA26Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224005/ESTADÍSTICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224006/MATEMÁTICAS
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224007/FÍSICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224008/QUÍMICA I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224009/QUÍMICA II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224010/BIOQUÍMICA
 RA27Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224006/MATEMÁTICAS
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224007/FÍSICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224008/QUÍMICA I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224009/QUÍMICA II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224010/BIOQUÍMICA
 RA28Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224006/MATEMÁTICAS
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224007/FÍSICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224008/QUÍMICA I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224009/QUÍMICA II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224010/BIOQUÍMICA
 RA29Interpretar dades i resultats experimentals
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224006/MATEMÁTICAS
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224007/FÍSICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224008/QUÍMICA I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224009/QUÍMICA II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224010/BIOQUÍMICA
 RA30Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224005/ESTADÍSTICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224006/MATEMÁTICAS
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224007/FÍSICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224008/QUÍMICA I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224009/QUÍMICA II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224010/BIOQUÍMICA
 RA31Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224006/MATEMÁTICAS
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224007/FÍSICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224008/QUÍMICA I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224009/QUÍMICA II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224010/BIOQUÍMICA
 RA32Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224006/MATEMÁTICAS
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224007/FÍSICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224008/QUÍMICA I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224009/QUÍMICA II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA33Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224006/MATEMÁTICAS
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224007/FÍSICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224008/QUÍMICA I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224009/QUÍMICA II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224010/BIOQUÍMICA
 RA34Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224006/MATEMÁTICAS
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224007/FÍSICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224008/QUÍMICA I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224009/QUÍMICA II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224010/BIOQUÍMICA
 RA35Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224006/MATEMÁTICAS
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224007/FÍSICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224008/QUÍMICA I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224009/QUÍMICA II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA36Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224007/FÍSICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224008/QUÍMICA I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224009/QUÍMICA II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA37Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224007/FÍSICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA38Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224005/ESTADÍSTICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224006/MATEMÁTICAS
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224007/FÍSICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224008/QUÍMICA I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224009/QUÍMICA II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224010/BIOQUÍMICA
 RA39Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224005/ESTADÍSTICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224006/MATEMÁTICAS
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224007/FÍSICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224008/QUÍMICA I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224009/QUÍMICA II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224010/BIOQUÍMICA
 RA40Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224006/MATEMÁTICAS
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224007/FÍSICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224008/QUÍMICA I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224009/QUÍMICA II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA41Reconeix la nomenclatura i formulació química
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224005/ESTADÍSTICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224006/MATEMÁTICAS
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224007/FÍSICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224008/QUÍMICA I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224009/QUÍMICA II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224010/BIOQUÍMICA
 RA42Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224005/ESTADÍSTICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224006/MATEMÁTICAS
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224007/FÍSICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224008/QUÍMICA I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224009/QUÍMICA II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224010/BIOQUÍMICA
 RA43Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224007/FÍSICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224008/QUÍMICA I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224009/QUÍMICA II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA44Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224007/FÍSICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224010/BIOQUÍMICA
A2Aplicar de forma integrada conocimientos básicos a nivel molecular, celular y metabólico en
microorganismos así como en plantas
RA1Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224007/FÍSICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224007/FÍSICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224007/FÍSICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224006/MATEMÁTICAS
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224007/FÍSICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224006/MATEMÁTICAS
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224007/FÍSICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224006/MATEMÁTICAS
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224006/MATEMÁTICAS
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224007/FÍSICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224006/MATEMÁTICAS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224007/FÍSICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224006/MATEMÁTICAS
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224007/FÍSICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224006/MATEMÁTICAS
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224007/FÍSICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224006/MATEMÁTICAS
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224007/FÍSICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224006/MATEMÁTICAS
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224007/FÍSICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224010/BIOQUÍMICA
B1Aprender a aprender.
RA1Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Comprende los elementos que componen una disciplina.
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224007/FÍSICA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

19224007/FÍSICA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

19224007/FÍSICA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

19224007/FÍSICA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Establece sus propios objetivos de aprendizaje.
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

19224007/FÍSICA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

19224007/FÍSICA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

19224007/FÍSICA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

19224007/FÍSICA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

19224010/BIOQUÍMICA
B2Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Enología.
RA1Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Elabora una estratégia para resolver el problema.
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

19224007/FÍSICA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

19224007/FÍSICA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Encuentra la solución adecuada.
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Elabora una estratégia realista para resolver el problema.
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

19224007/FÍSICA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

19224007/FÍSICA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

19224007/FÍSICA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

19224007/FÍSICA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

19224007/FÍSICA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

19224007/FÍSICA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

19224010/BIOQUÍMICA
B3Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
RA1Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Experimenta con procedimientos nuevos.
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Identifica los resultados de innovación.
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

19224007/FÍSICA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

19224007/FÍSICA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Analiza riesgos y beneficios de la innovación.
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

19224007/FÍSICA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

19224007/FÍSICA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

19224007/FÍSICA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

19224007/FÍSICA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

19224007/FÍSICA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

19224007/FÍSICA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

19224010/BIOQUÍMICA
B4Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
RA1Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.
    RA7 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA7 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA7 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA7 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

19224007/FÍSICA
    RA7 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

19224007/FÍSICA
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.
    RA9 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA9 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA9 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA9 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

19224007/FÍSICA
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

19224007/FÍSICA
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.
    RA12 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA12 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA12 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA12 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

19224007/FÍSICA
    RA12 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.
    RA13 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA13 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA13 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA13 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

19224007/FÍSICA
    RA13 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.
    RA14 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA14 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA14 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA14 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

19224007/FÍSICA
    RA14 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.
    RA15 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA15 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA15 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA15 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

19224007/FÍSICA
    RA15 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

19224010/BIOQUÍMICA
B5Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
RA1Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Acepta y cumple las normas de grupo.
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

19224007/FÍSICA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

19224007/FÍSICA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

19224007/FÍSICA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

19224007/FÍSICA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Dirige reuniones con eficacia.
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

19224007/FÍSICA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

19224007/FÍSICA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

19224007/FÍSICA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

19224007/FÍSICA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

19224010/BIOQUÍMICA
B6Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o
ámbitos técnicos concretos
RA1Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

19224007/FÍSICA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Sabe responder a las preguntas que se le formulan.
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

19224007/FÍSICA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

19224006/MATEMÁTICAS
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

19224007/FÍSICA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Realiza presentaciones interesantes y convincentes.
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

19224007/FÍSICA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

19224006/MATEMÁTICAS
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

19224007/FÍSICA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

19224006/MATEMÁTICAS
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

19224007/FÍSICA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

19224007/FÍSICA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

19224007/FÍSICA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

19224007/FÍSICA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

19224010/BIOQUÍMICA
B7Tener sensibilidad en temas medioambientales
RA1Considera el contexto sostenibilista.
    RA1 - Considera el contexto sostenibilista.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Considera el contexto sostenibilista.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Considera el contexto sostenibilista.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Considera el contexto sostenibilista.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Considera el contexto sostenibilista.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Considera el contexto sostenibilista.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Considera el contexto sostenibilista.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Considera el contexto sostenibilista.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Considera el contexto sostenibilista.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Considera el contexto sostenibilista.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.
    RA4 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.
    RA5 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA5 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA5 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA5 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.
    RA7 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA7 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA7 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA7 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

19224007/FÍSICA
    RA7 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.
    RA8 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA8 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA8 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA8 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA8 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA8 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

19224007/FÍSICA
    RA8 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

19224010/BIOQUÍMICA
B8Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos.
RA1Describe la situación que justifica la necesidad del proyecto.
    RA1 - Describe la situación que justifica la necesidad del proyecto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Describe la situación que justifica la necesidad del proyecto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Describe la situación que justifica la necesidad del proyecto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Describe la situación que justifica la necesidad del proyecto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Describe la situación que justifica la necesidad del proyecto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Describe la situación que justifica la necesidad del proyecto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Describe la situación que justifica la necesidad del proyecto.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Describe la situación que justifica la necesidad del proyecto.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Describe la situación que justifica la necesidad del proyecto.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Describe la situación que justifica la necesidad del proyecto.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Establece objetivos claros para el proyecto.
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los miembros
y en su orientación a un rendimiento elevado.
    RA3 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los miembros
y en su orientación a un rendimiento elevado.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los miembros
y en su orientación a un rendimiento elevado.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los miembros
y en su orientación a un rendimiento elevado.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los miembros
y en su orientación a un rendimiento elevado.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los miembros
y en su orientación a un rendimiento elevado.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los miembros
y en su orientación a un rendimiento elevado.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los miembros
y en su orientación a un rendimiento elevado.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los miembros
y en su orientación a un rendimiento elevado.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los miembros
y en su orientación a un rendimiento elevado.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los miembros
y en su orientación a un rendimiento elevado.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Fomenta su descripción del contexto del proyecto en evidencias y datos al mismo tiempo que conoce y
localiza los recursos legales y económicos en la área donde se desarrolla el proyecto.
    RA6 - Fomenta su descripción del contexto del proyecto en evidencias y datos al mismo tiempo que conoce y
localiza los recursos legales y económicos en la área donde se desarrolla el proyecto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Fomenta su descripción del contexto del proyecto en evidencias y datos al mismo tiempo que conoce y
localiza los recursos legales y económicos en la área donde se desarrolla el proyecto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Fomenta su descripción del contexto del proyecto en evidencias y datos al mismo tiempo que conoce y
localiza los recursos legales y económicos en la área donde se desarrolla el proyecto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA6 - Fomenta su descripción del contexto del proyecto en evidencias y datos al mismo tiempo que conoce y
localiza los recursos legales y económicos en la área donde se desarrolla el proyecto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA6 - Fomenta su descripción del contexto del proyecto en evidencias y datos al mismo tiempo que conoce y
localiza los recursos legales y económicos en la área donde se desarrolla el proyecto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Fomenta su descripción del contexto del proyecto en evidencias y datos al mismo tiempo que conoce y
localiza los recursos legales y económicos en la área donde se desarrolla el proyecto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA6 - Fomenta su descripción del contexto del proyecto en evidencias y datos al mismo tiempo que conoce y
localiza los recursos legales y económicos en la área donde se desarrolla el proyecto.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Fomenta su descripción del contexto del proyecto en evidencias y datos al mismo tiempo que conoce y
localiza los recursos legales y económicos en la área donde se desarrolla el proyecto.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Fomenta su descripción del contexto del proyecto en evidencias y datos al mismo tiempo que conoce y
localiza los recursos legales y económicos en la área donde se desarrolla el proyecto.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Fomenta su descripción del contexto del proyecto en evidencias y datos al mismo tiempo que conoce y
localiza los recursos legales y económicos en la área donde se desarrolla el proyecto.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el contexto.
    RA7 - Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el contexto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el contexto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el contexto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA7 - Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el contexto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA7 - Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el contexto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el contexto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA7 - Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el contexto.

19224007/FÍSICA
    RA7 - Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el contexto.

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el contexto.

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el contexto.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Realiza una aproximación de la eficacia de las acciones, aprovechando los recursos que tiene a su
disposción.
    RA8 - Realiza una aproximación de la eficacia de las acciones, aprovechando los recursos que tiene a su
disposción.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Realiza una aproximación de la eficacia de las acciones, aprovechando los recursos que tiene a su
disposción.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Realiza una aproximación de la eficacia de las acciones, aprovechando los recursos que tiene a su
disposción.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA8 - Realiza una aproximación de la eficacia de las acciones, aprovechando los recursos que tiene a su
disposción.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA8 - Realiza una aproximación de la eficacia de las acciones, aprovechando los recursos que tiene a su
disposción.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Realiza una aproximación de la eficacia de las acciones, aprovechando los recursos que tiene a su
disposción.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA8 - Realiza una aproximación de la eficacia de las acciones, aprovechando los recursos que tiene a su
disposción.

19224007/FÍSICA
    RA8 - Realiza una aproximación de la eficacia de las acciones, aprovechando los recursos que tiene a su
disposción.

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Realiza una aproximación de la eficacia de las acciones, aprovechando los recursos que tiene a su
disposción.

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Realiza una aproximación de la eficacia de las acciones, aprovechando los recursos que tiene a su
disposción.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA9Planifica los mecanismos de seguimiento de la implementación.
    RA9 - Planifica los mecanismos de seguimiento de la implementación.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Planifica los mecanismos de seguimiento de la implementación.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA9 - Planifica los mecanismos de seguimiento de la implementación.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA9 - Planifica los mecanismos de seguimiento de la implementación.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA9 - Planifica los mecanismos de seguimiento de la implementación.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Planifica los mecanismos de seguimiento de la implementación.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA9 - Planifica los mecanismos de seguimiento de la implementación.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Planifica los mecanismos de seguimiento de la implementación.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Planifica los mecanismos de seguimiento de la implementación.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Planifica los mecanismos de seguimiento de la implementación.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA10Identifica possibles riesgos inherentes al proyecto.
    RA10 - Identifica possibles riesgos inherentes al proyecto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Identifica possibles riesgos inherentes al proyecto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA10 - Identifica possibles riesgos inherentes al proyecto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA10 - Identifica possibles riesgos inherentes al proyecto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA10 - Identifica possibles riesgos inherentes al proyecto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Identifica possibles riesgos inherentes al proyecto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA10 - Identifica possibles riesgos inherentes al proyecto.

19224007/FÍSICA
    RA10 - Identifica possibles riesgos inherentes al proyecto.

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Identifica possibles riesgos inherentes al proyecto.

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Identifica possibles riesgos inherentes al proyecto.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA11Valora y jerarquiza las necesidades y recursos en el contexto real de intervención, priorizando las
necesidades que deben ser objeto del proyecto.
    RA11 - Valora y jerarquiza las necesidades y recursos en el contexto real de intervención, priorizando las
necesidades que deben ser objeto del proyecto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Valora y jerarquiza las necesidades y recursos en el contexto real de intervención, priorizando las
necesidades que deben ser objeto del proyecto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA11 - Valora y jerarquiza las necesidades y recursos en el contexto real de intervención, priorizando las
necesidades que deben ser objeto del proyecto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA11 - Valora y jerarquiza las necesidades y recursos en el contexto real de intervención, priorizando las
necesidades que deben ser objeto del proyecto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA11 - Valora y jerarquiza las necesidades y recursos en el contexto real de intervención, priorizando las
necesidades que deben ser objeto del proyecto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Valora y jerarquiza las necesidades y recursos en el contexto real de intervención, priorizando las
necesidades que deben ser objeto del proyecto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA11 - Valora y jerarquiza las necesidades y recursos en el contexto real de intervención, priorizando las
necesidades que deben ser objeto del proyecto.

19224007/FÍSICA
    RA11 - Valora y jerarquiza las necesidades y recursos en el contexto real de intervención, priorizando las
necesidades que deben ser objeto del proyecto.

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Valora y jerarquiza las necesidades y recursos en el contexto real de intervención, priorizando las
necesidades que deben ser objeto del proyecto.

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Valora y jerarquiza las necesidades y recursos en el contexto real de intervención, priorizando las
necesidades que deben ser objeto del proyecto.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA12Concreta los objetivos a largo plazo en objetivos operativos.
    RA12 - Concreta los objetivos a largo plazo en objetivos operativos.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Concreta los objetivos a largo plazo en objetivos operativos.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA12 - Concreta los objetivos a largo plazo en objetivos operativos.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA12 - Concreta los objetivos a largo plazo en objetivos operativos.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA12 - Concreta los objetivos a largo plazo en objetivos operativos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Concreta los objetivos a largo plazo en objetivos operativos.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA12 - Concreta los objetivos a largo plazo en objetivos operativos.

19224007/FÍSICA
    RA12 - Concreta los objetivos a largo plazo en objetivos operativos.

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Concreta los objetivos a largo plazo en objetivos operativos.

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Concreta los objetivos a largo plazo en objetivos operativos.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA13Los objetivos del proyecto consiguen involucrar el equipo.
    RA13 - Los objetivos del proyecto consiguen involucrar el equipo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Los objetivos del proyecto consiguen involucrar el equipo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA13 - Los objetivos del proyecto consiguen involucrar el equipo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA13 - Los objetivos del proyecto consiguen involucrar el equipo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA13 - Los objetivos del proyecto consiguen involucrar el equipo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Los objetivos del proyecto consiguen involucrar el equipo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA13 - Los objetivos del proyecto consiguen involucrar el equipo.

19224007/FÍSICA
    RA13 - Los objetivos del proyecto consiguen involucrar el equipo.

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Los objetivos del proyecto consiguen involucrar el equipo.

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Los objetivos del proyecto consiguen involucrar el equipo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA14Distribuya las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro del
equipo; adaptando las acciones i los responsables a las incidencias y a los cambios que surgen
durante la ejecución del proyecto.
    RA14 - Distribuya las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro del
equipo; adaptando las acciones i los responsables a las incidencias y a los cambios que surgen
durante la ejecución del proyecto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Distribuya las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro del
equipo; adaptando las acciones i los responsables a las incidencias y a los cambios que surgen
durante la ejecución del proyecto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA14 - Distribuya las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro del
equipo; adaptando las acciones i los responsables a las incidencias y a los cambios que surgen
durante la ejecución del proyecto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA14 - Distribuya las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro del
equipo; adaptando las acciones i los responsables a las incidencias y a los cambios que surgen
durante la ejecución del proyecto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA14 - Distribuya las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro del
equipo; adaptando las acciones i los responsables a las incidencias y a los cambios que surgen
durante la ejecución del proyecto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Distribuya las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro del
equipo; adaptando las acciones i los responsables a las incidencias y a los cambios que surgen
durante la ejecución del proyecto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA14 - Distribuya las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro del
equipo; adaptando las acciones i los responsables a las incidencias y a los cambios que surgen
durante la ejecución del proyecto.

19224007/FÍSICA
    RA14 - Distribuya las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro del
equipo; adaptando las acciones i los responsables a las incidencias y a los cambios que surgen
durante la ejecución del proyecto.

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Distribuya las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro del
equipo; adaptando las acciones i los responsables a las incidencias y a los cambios que surgen
durante la ejecución del proyecto.

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Distribuya las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro del
equipo; adaptando las acciones i los responsables a las incidencias y a los cambios que surgen
durante la ejecución del proyecto.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA15Llevar a cabo un seguimiento de la implementación del proyecto para avaluar los resultados del
mismo y hacer un seguimiento de la implementación de los riesgos inherentes al proyecto.
    RA15 - Llevar a cabo un seguimiento de la implementación del proyecto para avaluar los resultados del
mismo y hacer un seguimiento de la implementación de los riesgos inherentes al proyecto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Llevar a cabo un seguimiento de la implementación del proyecto para avaluar los resultados del
mismo y hacer un seguimiento de la implementación de los riesgos inherentes al proyecto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA15 - Llevar a cabo un seguimiento de la implementación del proyecto para avaluar los resultados del
mismo y hacer un seguimiento de la implementación de los riesgos inherentes al proyecto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA15 - Llevar a cabo un seguimiento de la implementación del proyecto para avaluar los resultados del
mismo y hacer un seguimiento de la implementación de los riesgos inherentes al proyecto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA15 - Llevar a cabo un seguimiento de la implementación del proyecto para avaluar los resultados del
mismo y hacer un seguimiento de la implementación de los riesgos inherentes al proyecto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Llevar a cabo un seguimiento de la implementación del proyecto para avaluar los resultados del
mismo y hacer un seguimiento de la implementación de los riesgos inherentes al proyecto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA15 - Llevar a cabo un seguimiento de la implementación del proyecto para avaluar los resultados del
mismo y hacer un seguimiento de la implementación de los riesgos inherentes al proyecto.

19224007/FÍSICA
    RA15 - Llevar a cabo un seguimiento de la implementación del proyecto para avaluar los resultados del
mismo y hacer un seguimiento de la implementación de los riesgos inherentes al proyecto.

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Llevar a cabo un seguimiento de la implementación del proyecto para avaluar los resultados del
mismo y hacer un seguimiento de la implementación de los riesgos inherentes al proyecto.

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Llevar a cabo un seguimiento de la implementación del proyecto para avaluar los resultados del
mismo y hacer un seguimiento de la implementación de los riesgos inherentes al proyecto.

19224010/BIOQUÍMICA
C1Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
RA1Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Comprende información y artículos de carácter rutinario.
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA7Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

19224006/MATEMÁTICAS
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

19224007/FÍSICA
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

19224010/BIOQUÍMICA
 RA8Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

19224007/FÍSICA
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

19224010/BIOQUÍMICA
C2Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
RA1Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

19224007/FÍSICA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

19224010/BIOQUÍMICA
C3Gestionar la información y el conocimiento.
RA1Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

19224010/BIOQUÍMICA
C4Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
RA1Produce un texto oral gramaticalmente correcto.
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA5Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA6Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

19224010/BIOQUÍMICA
C5Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
RA1Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

19224010/BIOQUÍMICA
C6Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.
RA1Identifica necesidades de formación.
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA2Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA3Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

19224010/BIOQUÍMICA
 RA4Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

19224001/FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

19224002/FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

19224003/BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

19224004/MICROBIOLOGÍA GENERAL
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

19224006/MATEMÁTICAS
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

19224010/BIOQUÍMICA