2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
First Year
Competence/
Learning outcomes
1
9
2
2
4
0
0
1
FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
1
9
2
2
4
0
0
2
PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
1
9
2
2
4
0
0
3
CELL BIOLOGY AND GENETICS
1
9
2
2
4
0
0
4
GENERAL MICROBIOLOGY
1
9
2
2
4
0
0
5
STATISTICS
1
9
2
2
4
0
0
6
MATHEMATICS
1
9
2
2
4
0
0
7
PHYSICS
1
9
2
2
4
0
0
8
CHEMISTRY I
1
9
2
2
4
0
0
9
CHEMISTRY II
1
9
2
2
4
0
1
0
BIOCHEMISTRY
A1Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
LO1Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells
    LO1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224005/STATISTICS
    LO1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224007/PHYSICS
    LO1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Conèixer els principis de la mecànica newtoniana
    LO2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224005/STATISTICS
    LO2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224007/PHYSICS
    LO2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids
    LO3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224005/STATISTICS
    LO3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224007/PHYSICS
    LO3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori
    LO4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224005/STATISTICS
    LO4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224007/PHYSICS
    LO4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO5Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics
    LO5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224005/STATISTICS
    LO5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224006/MATHEMATICS
    LO5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224007/PHYSICS
    LO5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224008/CHEMISTRY I
    LO5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224009/CHEMISTRY II
    LO5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO6Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials
    LO6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224005/STATISTICS
    LO6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224006/MATHEMATICS
    LO6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224007/PHYSICS
    LO6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224008/CHEMISTRY I
    LO6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224009/CHEMISTRY II
    LO6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO7Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real
    LO7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224005/STATISTICS
    LO7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224006/MATHEMATICS
    LO7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224007/PHYSICS
    LO7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224008/CHEMISTRY I
    LO7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224009/CHEMISTRY II
    LO7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO8Comprendre el concepte d'equació diferencial
    LO8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224005/STATISTICS
    LO8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224006/MATHEMATICS
    LO8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224007/PHYSICS
    LO8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224008/CHEMISTRY I
    LO8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224009/CHEMISTRY II
    LO8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO9Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions
    LO9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224005/STATISTICS
    LO9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224006/MATHEMATICS
    LO9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224007/PHYSICS
    LO9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224008/CHEMISTRY I
    LO9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224009/CHEMISTRY II
    LO9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO10Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real
    LO10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224005/STATISTICS
    LO10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224006/MATHEMATICS
    LO10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224007/PHYSICS
    LO10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224008/CHEMISTRY I
    LO10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224009/CHEMISTRY II
    LO10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO11Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets
    LO11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224005/STATISTICS
    LO11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224006/MATHEMATICS
    LO11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224007/PHYSICS
    LO11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224008/CHEMISTRY I
    LO11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224009/CHEMISTRY II
    LO11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224005/STATISTICS
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224006/MATHEMATICS
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224007/PHYSICS
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224008/CHEMISTRY I
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224009/CHEMISTRY II
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO13Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries
    LO13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224005/STATISTICS
    LO13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224006/MATHEMATICS
    LO13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224007/PHYSICS
    LO13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224008/CHEMISTRY I
    LO13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224009/CHEMISTRY II
    LO13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO14Comprendre el concepte de successió
    LO14 - Comprendre el concepte de successió

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO14 - Comprendre el concepte de successió

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO14 - Comprendre el concepte de successió

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO14 - Comprendre el concepte de successió

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO14 - Comprendre el concepte de successió

19224005/STATISTICS
    LO14 - Comprendre el concepte de successió

19224006/MATHEMATICS
    LO14 - Comprendre el concepte de successió

19224007/PHYSICS
    LO14 - Comprendre el concepte de successió

19224008/CHEMISTRY I
    LO14 - Comprendre el concepte de successió

19224009/CHEMISTRY II
    LO14 - Comprendre el concepte de successió

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO15Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals
    LO15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224005/STATISTICS
    LO15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224006/MATHEMATICS
    LO15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224007/PHYSICS
    LO15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224008/CHEMISTRY I
    LO15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224009/CHEMISTRY II
    LO15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO16Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques
    LO16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224005/STATISTICS
    LO16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224006/MATHEMATICS
    LO16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224007/PHYSICS
    LO16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224008/CHEMISTRY I
    LO16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224009/CHEMISTRY II
    LO16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO17Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    LO17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224005/STATISTICS
    LO17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224006/MATHEMATICS
    LO17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224007/PHYSICS
    LO17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224008/CHEMISTRY I
    LO17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224009/CHEMISTRY II
    LO17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO18Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error
    LO18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224005/STATISTICS
    LO18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224006/MATHEMATICS
    LO18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224007/PHYSICS
    LO18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224008/CHEMISTRY I
    LO18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224009/CHEMISTRY II
    LO18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO19Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades
    LO19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224005/STATISTICS
    LO19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224006/MATHEMATICS
    LO19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224007/PHYSICS
    LO19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224008/CHEMISTRY I
    LO19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224009/CHEMISTRY II
    LO19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO20Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224005/STATISTICS
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224006/MATHEMATICS
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224007/PHYSICS
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224008/CHEMISTRY I
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224009/CHEMISTRY II
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO21Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn
    LO21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224005/STATISTICS
    LO21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224006/MATHEMATICS
    LO21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224007/PHYSICS
    LO21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224008/CHEMISTRY I
    LO21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224009/CHEMISTRY II
    LO21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO22Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
    LO22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224005/STATISTICS
    LO22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224006/MATHEMATICS
    LO22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224007/PHYSICS
    LO22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224008/CHEMISTRY I
    LO22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224009/CHEMISTRY II
    LO22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO23Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució
    LO23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224005/STATISTICS
    LO23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224006/MATHEMATICS
    LO23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224007/PHYSICS
    LO23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224008/CHEMISTRY I
    LO23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224009/CHEMISTRY II
    LO23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO24Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics
    LO24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224005/STATISTICS
    LO24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224006/MATHEMATICS
    LO24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224007/PHYSICS
    LO24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224008/CHEMISTRY I
    LO24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224009/CHEMISTRY II
    LO24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO25Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
    LO25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224005/STATISTICS
    LO25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224006/MATHEMATICS
    LO25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224007/PHYSICS
    LO25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224008/CHEMISTRY I
    LO25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224009/CHEMISTRY II
    LO25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO26Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència
    LO26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224005/STATISTICS
    LO26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224006/MATHEMATICS
    LO26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224007/PHYSICS
    LO26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224008/CHEMISTRY I
    LO26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224009/CHEMISTRY II
    LO26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO27Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
    LO27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224005/STATISTICS
    LO27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224006/MATHEMATICS
    LO27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224007/PHYSICS
    LO27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224008/CHEMISTRY I
    LO27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224009/CHEMISTRY II
    LO27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO28Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic
    LO28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224005/STATISTICS
    LO28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224006/MATHEMATICS
    LO28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224007/PHYSICS
    LO28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224008/CHEMISTRY I
    LO28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224009/CHEMISTRY II
    LO28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO29Interpretar dades i resultats experimentals
    LO29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224005/STATISTICS
    LO29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224006/MATHEMATICS
    LO29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224007/PHYSICS
    LO29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224008/CHEMISTRY I
    LO29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224009/CHEMISTRY II
    LO29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO30Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments
    LO30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224005/STATISTICS
    LO30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224006/MATHEMATICS
    LO30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224007/PHYSICS
    LO30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224008/CHEMISTRY I
    LO30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224009/CHEMISTRY II
    LO30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO31Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica
    LO31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224005/STATISTICS
    LO31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224006/MATHEMATICS
    LO31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224007/PHYSICS
    LO31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224008/CHEMISTRY I
    LO31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224009/CHEMISTRY II
    LO31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO32Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics
    LO32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224005/STATISTICS
    LO32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224006/MATHEMATICS
    LO32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224007/PHYSICS
    LO32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224008/CHEMISTRY I
    LO32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224009/CHEMISTRY II
    LO32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO33Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema
    LO33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224005/STATISTICS
    LO33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224006/MATHEMATICS
    LO33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224007/PHYSICS
    LO33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224008/CHEMISTRY I
    LO33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224009/CHEMISTRY II
    LO33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO34Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica
    LO34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224005/STATISTICS
    LO34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224006/MATHEMATICS
    LO34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224007/PHYSICS
    LO34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224008/CHEMISTRY I
    LO34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224009/CHEMISTRY II
    LO34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO35Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
    LO35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224005/STATISTICS
    LO35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224006/MATHEMATICS
    LO35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224007/PHYSICS
    LO35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224008/CHEMISTRY I
    LO35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224009/CHEMISTRY II
    LO35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO36Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    LO36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224005/STATISTICS
    LO36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224006/MATHEMATICS
    LO36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224007/PHYSICS
    LO36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224008/CHEMISTRY I
    LO36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224009/CHEMISTRY II
    LO36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO37Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.
    LO37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224005/STATISTICS
    LO37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224006/MATHEMATICS
    LO37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224007/PHYSICS
    LO37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224008/CHEMISTRY I
    LO37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224009/CHEMISTRY II
    LO37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO38Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)
    LO38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224005/STATISTICS
    LO38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224006/MATHEMATICS
    LO38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224007/PHYSICS
    LO38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224008/CHEMISTRY I
    LO38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224009/CHEMISTRY II
    LO38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO39Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament
    LO39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224005/STATISTICS
    LO39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224006/MATHEMATICS
    LO39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224007/PHYSICS
    LO39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224008/CHEMISTRY I
    LO39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224009/CHEMISTRY II
    LO39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO40Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics
    LO40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224005/STATISTICS
    LO40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224006/MATHEMATICS
    LO40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224007/PHYSICS
    LO40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224008/CHEMISTRY I
    LO40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224009/CHEMISTRY II
    LO40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO41Reconeix la nomenclatura i formulació química
    LO41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224005/STATISTICS
    LO41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224006/MATHEMATICS
    LO41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224007/PHYSICS
    LO41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224008/CHEMISTRY I
    LO41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224009/CHEMISTRY II
    LO41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO42Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)
    LO42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224005/STATISTICS
    LO42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224006/MATHEMATICS
    LO42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224007/PHYSICS
    LO42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224008/CHEMISTRY I
    LO42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224009/CHEMISTRY II
    LO42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO43Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.
    LO43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224005/STATISTICS
    LO43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224006/MATHEMATICS
    LO43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224007/PHYSICS
    LO43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224008/CHEMISTRY I
    LO43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224009/CHEMISTRY II
    LO43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO44Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    LO44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224005/STATISTICS
    LO44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224006/MATHEMATICS
    LO44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224007/PHYSICS
    LO44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224008/CHEMISTRY I
    LO44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224009/CHEMISTRY II
    LO44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224010/BIOCHEMISTRY
A2Apply basic molecular, cellular and metabolic knowledge to microorganisms and plants
LO1Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn
    LO1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224005/STATISTICS
    LO1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224007/PHYSICS
    LO1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    LO2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224005/STATISTICS
    LO2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224007/PHYSICS
    LO2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    LO3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224005/STATISTICS
    LO3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224007/PHYSICS
    LO3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224005/STATISTICS
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224007/PHYSICS
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO5Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
    LO5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224005/STATISTICS
    LO5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224006/MATHEMATICS
    LO5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224007/PHYSICS
    LO5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224008/CHEMISTRY I
    LO5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224009/CHEMISTRY II
    LO5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO6Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució
    LO6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224005/STATISTICS
    LO6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224006/MATHEMATICS
    LO6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224007/PHYSICS
    LO6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224008/CHEMISTRY I
    LO6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224009/CHEMISTRY II
    LO6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO7Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics
    LO7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224005/STATISTICS
    LO7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224006/MATHEMATICS
    LO7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224007/PHYSICS
    LO7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224008/CHEMISTRY I
    LO7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224009/CHEMISTRY II
    LO7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO8Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
    LO8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224005/STATISTICS
    LO8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224006/MATHEMATICS
    LO8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224007/PHYSICS
    LO8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224008/CHEMISTRY I
    LO8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224009/CHEMISTRY II
    LO8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO9Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.
    LO9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224005/STATISTICS
    LO9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224006/MATHEMATICS
    LO9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224007/PHYSICS
    LO9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224008/CHEMISTRY I
    LO9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224009/CHEMISTRY II
    LO9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO10Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
    LO10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224005/STATISTICS
    LO10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224006/MATHEMATICS
    LO10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224007/PHYSICS
    LO10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224008/CHEMISTRY I
    LO10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224009/CHEMISTRY II
    LO10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO11Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència
    LO11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224005/STATISTICS
    LO11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224006/MATHEMATICS
    LO11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224007/PHYSICS
    LO11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224008/CHEMISTRY I
    LO11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224009/CHEMISTRY II
    LO11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO12Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
    LO12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224005/STATISTICS
    LO12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224006/MATHEMATICS
    LO12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224007/PHYSICS
    LO12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224008/CHEMISTRY I
    LO12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224009/CHEMISTRY II
    LO12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO13Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes
    LO13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224005/STATISTICS
    LO13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224006/MATHEMATICS
    LO13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224007/PHYSICS
    LO13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224008/CHEMISTRY I
    LO13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224009/CHEMISTRY II
    LO13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO14Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars
    LO14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224005/STATISTICS
    LO14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224006/MATHEMATICS
    LO14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224007/PHYSICS
    LO14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224008/CHEMISTRY I
    LO14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224009/CHEMISTRY II
    LO14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224010/BIOCHEMISTRY
B1Learning to learn
LO1Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Be familiar with the features of their discipline.
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19224005/STATISTICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19224007/PHYSICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO5Understand the importance of mental schemas other than their own.
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19224005/STATISTICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19224006/MATHEMATICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19224007/PHYSICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19224008/CHEMISTRY I
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19224009/CHEMISTRY II
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO6Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19224005/STATISTICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19224006/MATHEMATICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19224007/PHYSICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19224008/CHEMISTRY I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19224009/CHEMISTRY II
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO7Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224005/STATISTICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224006/MATHEMATICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224007/PHYSICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224008/CHEMISTRY I
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224009/CHEMISTRY II
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO8Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19224005/STATISTICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19224006/MATHEMATICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19224007/PHYSICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19224008/CHEMISTRY I
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19224009/CHEMISTRY II
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO9Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19224005/STATISTICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19224006/MATHEMATICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19224007/PHYSICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19224008/CHEMISTRY I
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19224009/CHEMISTRY II
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO10Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19224005/STATISTICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19224006/MATHEMATICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19224007/PHYSICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19224008/CHEMISTRY I
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19224009/CHEMISTRY II
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO11Autonomously adopt learning strategies in each situation.
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19224005/STATISTICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19224006/MATHEMATICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19224007/PHYSICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19224008/CHEMISTRY I
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19224009/CHEMISTRY II
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO12Set their own learning objectives.
    LO12 - Set their own learning objectives.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO12 - Set their own learning objectives.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO12 - Set their own learning objectives.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO12 - Set their own learning objectives.

19224005/STATISTICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

19224006/MATHEMATICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

19224007/PHYSICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

19224008/CHEMISTRY I
    LO12 - Set their own learning objectives.

19224009/CHEMISTRY II
    LO12 - Set their own learning objectives.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO13Make significant contributions and be responsible for some innovation.
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19224005/STATISTICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19224006/MATHEMATICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19224007/PHYSICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19224008/CHEMISTRY I
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19224009/CHEMISTRY II
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO14Be able to use paradigms from other disciplines.
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19224005/STATISTICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19224006/MATHEMATICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19224007/PHYSICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19224008/CHEMISTRY I
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19224009/CHEMISTRY II
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO15Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19224005/STATISTICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19224006/MATHEMATICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19224007/PHYSICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19224008/CHEMISTRY I
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19224009/CHEMISTRY II
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19224010/BIOCHEMISTRY
B2Effective solutions to complex problems in the field of Oenology.
LO1Identify problems and take decisions to solve them.
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19224005/STATISTICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19224007/PHYSICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO5Draw up strategies to solve problems.
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19224005/STATISTICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19224006/MATHEMATICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19224007/PHYSICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19224008/CHEMISTRY I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19224009/CHEMISTRY II
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO6Understand problems and be able to break them down into manageable parts.
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19224005/STATISTICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19224006/MATHEMATICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19224007/PHYSICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19224008/CHEMISTRY I
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19224009/CHEMISTRY II
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO7Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19224005/STATISTICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19224006/MATHEMATICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19224007/PHYSICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19224008/CHEMISTRY I
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19224009/CHEMISTRY II
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO8Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19224005/STATISTICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19224006/MATHEMATICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19224007/PHYSICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19224008/CHEMISTRY I
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19224009/CHEMISTRY II
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO9Find appropriate solutions.
    LO9 - Find appropriate solutions.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO9 - Find appropriate solutions.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO9 - Find appropriate solutions.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO9 - Find appropriate solutions.

19224005/STATISTICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

19224006/MATHEMATICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

19224007/PHYSICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

19224008/CHEMISTRY I
    LO9 - Find appropriate solutions.

19224009/CHEMISTRY II
    LO9 - Find appropriate solutions.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO10Adopt realistic strategies for solving problems.
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19224005/STATISTICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19224006/MATHEMATICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19224007/PHYSICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19224008/CHEMISTRY I
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19224009/CHEMISTRY II
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO11Anticipate problems before they arise.
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19224005/STATISTICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19224006/MATHEMATICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19224007/PHYSICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19224008/CHEMISTRY I
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19224009/CHEMISTRY II
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO12Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19224005/STATISTICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19224006/MATHEMATICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19224007/PHYSICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19224008/CHEMISTRY I
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19224009/CHEMISTRY II
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO13Direct systematic processes for taking group decisions.
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19224005/STATISTICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19224006/MATHEMATICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19224007/PHYSICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19224008/CHEMISTRY I
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19224009/CHEMISTRY II
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO14Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19224005/STATISTICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19224006/MATHEMATICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19224007/PHYSICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19224008/CHEMISTRY I
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19224009/CHEMISTRY II
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO15Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19224005/STATISTICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19224006/MATHEMATICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19224007/PHYSICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19224008/CHEMISTRY I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19224009/CHEMISTRY II
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19224010/BIOCHEMISTRY
B3Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
LO1Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Reflect on new ways of doing things.
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Search for new procedures and methods.
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Experiment with new procedures.
    LO4 - Experiment with new procedures.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Experiment with new procedures.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Experiment with new procedures.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Experiment with new procedures.

19224005/STATISTICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

19224007/PHYSICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Experiment with new procedures.

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Experiment with new procedures.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO5Identify the results of innovation.
    LO5 - Identify the results of innovation.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO5 - Identify the results of innovation.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO5 - Identify the results of innovation.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO5 - Identify the results of innovation.

19224005/STATISTICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

19224006/MATHEMATICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

19224007/PHYSICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

19224008/CHEMISTRY I
    LO5 - Identify the results of innovation.

19224009/CHEMISTRY II
    LO5 - Identify the results of innovation.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO6Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224005/STATISTICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224006/MATHEMATICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224007/PHYSICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224008/CHEMISTRY I
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224009/CHEMISTRY II
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO7Be aware of who is affected by innovation and how.
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19224005/STATISTICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19224006/MATHEMATICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19224007/PHYSICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19224008/CHEMISTRY I
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19224009/CHEMISTRY II
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO8Find new methods for doing things.
    LO8 - Find new methods for doing things.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO8 - Find new methods for doing things.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO8 - Find new methods for doing things.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO8 - Find new methods for doing things.

19224005/STATISTICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

19224006/MATHEMATICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

19224007/PHYSICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

19224008/CHEMISTRY I
    LO8 - Find new methods for doing things.

19224009/CHEMISTRY II
    LO8 - Find new methods for doing things.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO9Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19224005/STATISTICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19224006/MATHEMATICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19224007/PHYSICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19224008/CHEMISTRY I
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19224009/CHEMISTRY II
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO10Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224005/STATISTICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224006/MATHEMATICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224007/PHYSICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224008/CHEMISTRY I
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224009/CHEMISTRY II
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO11Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19224005/STATISTICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19224006/MATHEMATICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19224007/PHYSICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19224008/CHEMISTRY I
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19224009/CHEMISTRY II
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO12Reflect on the causes and the purposes of innovation.
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19224005/STATISTICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19224006/MATHEMATICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19224007/PHYSICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19224008/CHEMISTRY I
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19224009/CHEMISTRY II
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO13Find new methods for doing things.
    LO13 - Find new methods for doing things.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO13 - Find new methods for doing things.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO13 - Find new methods for doing things.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO13 - Find new methods for doing things.

19224005/STATISTICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

19224006/MATHEMATICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

19224007/PHYSICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

19224008/CHEMISTRY I
    LO13 - Find new methods for doing things.

19224009/CHEMISTRY II
    LO13 - Find new methods for doing things.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO14Design new products and processes, and analyze risks and benefits.
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19224005/STATISTICS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19224006/MATHEMATICS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19224007/PHYSICS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19224008/CHEMISTRY I
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19224009/CHEMISTRY II
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO15Apply innovative techniques and obtain results.
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19224005/STATISTICS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19224006/MATHEMATICS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19224007/PHYSICS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19224008/CHEMISTRY I
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19224009/CHEMISTRY II
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19224010/BIOCHEMISTRY
B4Autonomy, responsibility and initiative
LO1Manage and organize their work and time as scheduled.
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Present results before the stipulated deadlines.
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Use data to take correct decisions.
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19224005/STATISTICS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19224007/PHYSICS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO5Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19224005/STATISTICS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19224006/MATHEMATICS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19224007/PHYSICS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19224008/CHEMISTRY I
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19224009/CHEMISTRY II
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO6Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

19224005/STATISTICS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

19224006/MATHEMATICS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

19224007/PHYSICS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

19224008/CHEMISTRY I
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

19224009/CHEMISTRY II
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO7Suggest ways of improving the quality of work.
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19224005/STATISTICS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19224006/MATHEMATICS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19224007/PHYSICS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19224008/CHEMISTRY I
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19224009/CHEMISTRY II
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO8Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19224005/STATISTICS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19224006/MATHEMATICS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19224007/PHYSICS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19224008/CHEMISTRY I
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19224009/CHEMISTRY II
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO9Take correct decisions confidently, consistently and systematically.
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19224005/STATISTICS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19224006/MATHEMATICS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19224007/PHYSICS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19224008/CHEMISTRY I
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19224009/CHEMISTRY II
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO10Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19224005/STATISTICS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19224006/MATHEMATICS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19224007/PHYSICS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19224008/CHEMISTRY I
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19224009/CHEMISTRY II
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO11Decide how to manage and organize work and time.
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19224005/STATISTICS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19224006/MATHEMATICS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19224007/PHYSICS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19224008/CHEMISTRY I
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19224009/CHEMISTRY II
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO12Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19224005/STATISTICS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19224006/MATHEMATICS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19224007/PHYSICS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19224008/CHEMISTRY I
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19224009/CHEMISTRY II
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO13Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19224005/STATISTICS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19224006/MATHEMATICS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19224007/PHYSICS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19224008/CHEMISTRY I
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19224009/CHEMISTRY II
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO14Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19224005/STATISTICS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19224006/MATHEMATICS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19224007/PHYSICS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19224008/CHEMISTRY I
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19224009/CHEMISTRY II
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO15Reflect on their learning process and learning needs.
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19224005/STATISTICS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19224006/MATHEMATICS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19224007/PHYSICS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19224008/CHEMISTRY I
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19224009/CHEMISTRY II
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19224010/BIOCHEMISTRY
B5Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
LO1Identify the group’s objectives as their own.
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Help to define, organize and distribute the group’s tasks.
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Participate actively and share information, knowledge and experience.
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19224005/STATISTICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19224007/PHYSICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO5Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19224005/STATISTICS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19224006/MATHEMATICS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19224007/PHYSICS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19224008/CHEMISTRY I
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19224009/CHEMISTRY II
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO6Accept and comply with the rules of the group.
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19224005/STATISTICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19224006/MATHEMATICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19224007/PHYSICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19224008/CHEMISTRY I
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19224009/CHEMISTRY II
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO7Help to draw up and apply the team’s work processes.
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19224005/STATISTICS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19224006/MATHEMATICS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19224007/PHYSICS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19224008/CHEMISTRY I
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19224009/CHEMISTRY II
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO8Act constructively to deal with any conflicts in the team.
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19224005/STATISTICS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19224006/MATHEMATICS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19224007/PHYSICS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19224008/CHEMISTRY I
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19224009/CHEMISTRY II
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO9Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19224005/STATISTICS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19224006/MATHEMATICS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19224007/PHYSICS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19224008/CHEMISTRY I
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19224009/CHEMISTRY II
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO10Take an interest in the importance of the group’s activity.
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19224005/STATISTICS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19224006/MATHEMATICS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19224007/PHYSICS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19224008/CHEMISTRY I
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19224009/CHEMISTRY II
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO11Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19224005/STATISTICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19224006/MATHEMATICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19224007/PHYSICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19224008/CHEMISTRY I
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19224009/CHEMISTRY II
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO12Direct meetings effectively.
    LO12 - Direct meetings effectively.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO12 - Direct meetings effectively.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO12 - Direct meetings effectively.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO12 - Direct meetings effectively.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO12 - Direct meetings effectively.

19224005/STATISTICS
    LO12 - Direct meetings effectively.

19224006/MATHEMATICS
    LO12 - Direct meetings effectively.

19224007/PHYSICS
    LO12 - Direct meetings effectively.

19224008/CHEMISTRY I
    LO12 - Direct meetings effectively.

19224009/CHEMISTRY II
    LO12 - Direct meetings effectively.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO13Propose ambitious, clearly defined goals to the group.
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19224005/STATISTICS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19224006/MATHEMATICS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19224007/PHYSICS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19224008/CHEMISTRY I
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19224009/CHEMISTRY II
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO14Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19224005/STATISTICS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19224006/MATHEMATICS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19224007/PHYSICS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19224008/CHEMISTRY I
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19224009/CHEMISTRY II
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO15Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

19224005/STATISTICS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

19224006/MATHEMATICS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

19224007/PHYSICS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

19224008/CHEMISTRY I
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

19224009/CHEMISTRY II
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

19224010/BIOCHEMISTRY
B6Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a
specific technical field
LO1Intervene effectively and convey relevant information.
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Use other media to support the message of their presentations.
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19224005/STATISTICS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19224007/PHYSICS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO5Reply to the questions that they are asked.
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19224005/STATISTICS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19224006/MATHEMATICS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19224007/PHYSICS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19224008/CHEMISTRY I
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19224009/CHEMISTRY II
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO6Volunteer to make the necessary presentations in public.
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19224005/STATISTICS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19224006/MATHEMATICS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19224007/PHYSICS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19224008/CHEMISTRY I
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19224009/CHEMISTRY II
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO7Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19224005/STATISTICS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19224006/MATHEMATICS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19224007/PHYSICS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19224008/CHEMISTRY I
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19224009/CHEMISTRY II
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO8Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19224005/STATISTICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19224006/MATHEMATICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19224007/PHYSICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19224008/CHEMISTRY I
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19224009/CHEMISTRY II
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO9Make interesting and persuasive presentations.
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19224005/STATISTICS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19224006/MATHEMATICS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19224007/PHYSICS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19224008/CHEMISTRY I
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19224009/CHEMISTRY II
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO10Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19224005/STATISTICS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19224006/MATHEMATICS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19224007/PHYSICS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19224008/CHEMISTRY I
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19224009/CHEMISTRY II
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO11Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19224005/STATISTICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19224006/MATHEMATICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19224007/PHYSICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19224008/CHEMISTRY I
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19224009/CHEMISTRY II
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO12Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19224005/STATISTICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19224006/MATHEMATICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19224007/PHYSICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19224008/CHEMISTRY I
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19224009/CHEMISTRY II
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO13Adapt their arguments to different groups and/or situations.
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19224005/STATISTICS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19224006/MATHEMATICS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19224007/PHYSICS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19224008/CHEMISTRY I
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19224009/CHEMISTRY II
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO14Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19224005/STATISTICS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19224006/MATHEMATICS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19224007/PHYSICS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19224008/CHEMISTRY I
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19224009/CHEMISTRY II
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO15Adapt the form of their message to different situations.
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19224005/STATISTICS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19224006/MATHEMATICS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19224007/PHYSICS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19224008/CHEMISTRY I
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19224009/CHEMISTRY II
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19224010/BIOCHEMISTRY
B7Sensitivity to environmental issues
LO1Bear in mind the context of sustainability
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

19224005/STATISTICS
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

19224007/PHYSICS
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Identify the problems and consequences of sustainable development.
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

19224005/STATISTICS
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

19224007/PHYSICS
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO5Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19224005/STATISTICS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19224006/MATHEMATICS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19224007/PHYSICS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19224008/CHEMISTRY I
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19224009/CHEMISTRY II
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO6Solve problems taking into account sustainable development and its implications.
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19224005/STATISTICS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19224006/MATHEMATICS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19224007/PHYSICS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19224008/CHEMISTRY I
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19224009/CHEMISTRY II
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO7Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19224005/STATISTICS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19224006/MATHEMATICS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19224007/PHYSICS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19224008/CHEMISTRY I
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19224009/CHEMISTRY II
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO8Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

19224005/STATISTICS
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

19224006/MATHEMATICS
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

19224007/PHYSICS
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

19224008/CHEMISTRY I
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

19224009/CHEMISTRY II
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO9Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19224005/STATISTICS
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19224006/MATHEMATICS
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19224007/PHYSICS
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19224008/CHEMISTRY I
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19224009/CHEMISTRY II
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19224010/BIOCHEMISTRY
B8Management of complex technical or professional projects
LO1Describe situations and justify the need for projects.
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Set clear objectives for projects.
    LO2 - Set clear objectives for projects.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Set clear objectives for projects.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Set clear objectives for projects.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Set clear objectives for projects.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Set clear objectives for projects.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Set clear objectives for projects.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Set clear objectives for projects.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Set clear objectives for projects.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Set clear objectives for projects.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Set clear objectives for projects.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Schedule the time required to complete the tasks to be done.
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

19224005/STATISTICS
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

19224007/PHYSICS
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO5Plan to evaluate the results of the project.
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

19224005/STATISTICS
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

19224006/MATHEMATICS
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

19224007/PHYSICS
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

19224008/CHEMISTRY I
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

19224009/CHEMISTRY II
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO6Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

19224005/STATISTICS
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

19224006/MATHEMATICS
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

19224007/PHYSICS
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

19224008/CHEMISTRY I
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

19224009/CHEMISTRY II
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO7Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

19224005/STATISTICS
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

19224006/MATHEMATICS
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

19224007/PHYSICS
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

19224008/CHEMISTRY I
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

19224009/CHEMISTRY II
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO8Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

19224005/STATISTICS
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

19224006/MATHEMATICS
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

19224007/PHYSICS
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

19224008/CHEMISTRY I
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

19224009/CHEMISTRY II
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO9Plan monitoring mechanisms.
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

19224005/STATISTICS
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

19224006/MATHEMATICS
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

19224007/PHYSICS
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

19224008/CHEMISTRY I
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

19224009/CHEMISTRY II
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO10Identify possible risks inherent to projects
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

19224005/STATISTICS
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

19224006/MATHEMATICS
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

19224007/PHYSICS
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

19224008/CHEMISTRY I
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

19224009/CHEMISTRY II
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO11Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

19224005/STATISTICS
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

19224006/MATHEMATICS
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

19224007/PHYSICS
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

19224008/CHEMISTRY I
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

19224009/CHEMISTRY II
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO12Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

19224005/STATISTICS
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

19224006/MATHEMATICS
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

19224007/PHYSICS
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

19224008/CHEMISTRY I
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

19224009/CHEMISTRY II
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO13Ensure that the objectives of the project involve the whole team.
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

19224005/STATISTICS
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

19224006/MATHEMATICS
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

19224007/PHYSICS
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

19224008/CHEMISTRY I
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

19224009/CHEMISTRY II
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO14Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

19224005/STATISTICS
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

19224006/MATHEMATICS
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

19224007/PHYSICS
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

19224008/CHEMISTRY I
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

19224009/CHEMISTRY II
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO15Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

19224005/STATISTICS
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

19224006/MATHEMATICS
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

19224007/PHYSICS
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

19224008/CHEMISTRY I
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

19224009/CHEMISTRY II
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

19224010/BIOCHEMISTRY
C1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

19224005/STATISTICS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

19224007/PHYSICS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO5 - Understand routine information and articles.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO5 - Understand routine information and articles.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO5 - Understand routine information and articles.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO5 - Understand routine information and articles.

19224005/STATISTICS
    LO5 - Understand routine information and articles.

19224006/MATHEMATICS
    LO5 - Understand routine information and articles.

19224007/PHYSICS
    LO5 - Understand routine information and articles.

19224008/CHEMISTRY I
    LO5 - Understand routine information and articles.

19224009/CHEMISTRY II
    LO5 - Understand routine information and articles.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO6Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

19224005/STATISTICS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

19224006/MATHEMATICS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

19224007/PHYSICS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

19224008/CHEMISTRY I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

19224009/CHEMISTRY II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO7Take notes during a class.
    LO7 - Take notes during a class.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO7 - Take notes during a class.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO7 - Take notes during a class.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO7 - Take notes during a class.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO7 - Take notes during a class.

19224005/STATISTICS
    LO7 - Take notes during a class.

19224006/MATHEMATICS
    LO7 - Take notes during a class.

19224007/PHYSICS
    LO7 - Take notes during a class.

19224008/CHEMISTRY I
    LO7 - Take notes during a class.

19224009/CHEMISTRY II
    LO7 - Take notes during a class.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19224005/STATISTICS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19224006/MATHEMATICS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19224007/PHYSICS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19224008/CHEMISTRY I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19224009/CHEMISTRY II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19224010/BIOCHEMISTRY
C2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

19224005/STATISTICS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

19224007/PHYSICS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

19224010/BIOCHEMISTRY
C3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

19224005/STATISTICS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

19224007/PHYSICS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

19224010/BIOCHEMISTRY
C4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19224005/STATISTICS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19224007/PHYSICS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19224005/STATISTICS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19224006/MATHEMATICS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19224007/PHYSICS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19224008/CHEMISTRY I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19224009/CHEMISTRY II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

19224005/STATISTICS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

19224006/MATHEMATICS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

19224007/PHYSICS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

19224008/CHEMISTRY I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

19224009/CHEMISTRY II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

19224010/BIOCHEMISTRY
C5Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

19224005/STATISTICS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

19224007/PHYSICS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19224005/STATISTICS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19224007/PHYSICS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19224010/BIOCHEMISTRY
C6Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO1 - Identify their training needs.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO1 - Identify their training needs.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO1 - Identify their training needs.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO1 - Identify their training needs.

19224005/STATISTICS
    LO1 - Identify their training needs.

19224006/MATHEMATICS
    LO1 - Identify their training needs.

19224007/PHYSICS
    LO1 - Identify their training needs.

19224008/CHEMISTRY I
    LO1 - Identify their training needs.

19224009/CHEMISTRY II
    LO1 - Identify their training needs.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

19224005/STATISTICS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

19224006/MATHEMATICS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

19224007/PHYSICS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

19224008/CHEMISTRY I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

19224009/CHEMISTRY II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

19224005/STATISTICS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

19224006/MATHEMATICS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

19224007/PHYSICS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

19224008/CHEMISTRY I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

19224009/CHEMISTRY II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

19224010/BIOCHEMISTRY
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

19224001/FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

19224002/PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

19224003/CELL BIOLOGY AND GENETICS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

19224004/GENERAL MICROBIOLOGY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

19224005/STATISTICS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

19224006/MATHEMATICS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

19224007/PHYSICS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

19224008/CHEMISTRY I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

19224009/CHEMISTRY II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

19224010/BIOCHEMISTRY