2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
2
2
4
0
0
1
FONAMENTS DE BIOLOGIA
1
9
2
2
4
0
0
2
FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
1
9
2
2
4
0
0
3
BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
1
9
2
2
4
0
0
4
MICROBIOLOGIA GENERAL
1
9
2
2
4
0
0
5
ESTADÍSTICA
1
9
2
2
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES
1
9
2
2
4
0
0
7
FÍSICA
1
9
2
2
4
0
0
8
QUÍMICA I
1
9
2
2
4
0
0
9
QUÍMICA II
1
9
2
2
4
0
1
0
BIOQUÍMICA
1
9
2
2
4
1
0
1
OPERACIONS BÀSIQUES
1
9
2
2
4
1
0
2
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
1
9
2
2
4
1
0
3
QUÍMICA ENOLÒGICA
1
9
2
2
4
1
0
4
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
1
9
2
2
4
1
0
5
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
1
9
2
2
4
1
0
6
ENOLOGIA GENERAL I
1
9
2
2
4
1
0
7
ANÀLISI SENSORIAL I
1
9
2
2
4
1
0
8
ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
1
9
2
2
4
1
0
9
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
1
9
2
2
4
1
1
0
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
1
9
2
2
4
1
1
1
AMPELOGRAFIA
1
9
2
2
4
1
1
2
VITICULTURA I
1
9
2
2
4
1
1
3
ANÀLISI SENSORIAL II
A1Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i biologia a l'enologia
RA1Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224007/FÍSICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA2Conèixer els principis de la mecànica newtoniana
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA3Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224007/FÍSICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA4Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224007/FÍSICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA5Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224007/FÍSICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA6Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224007/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA7Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224007/FÍSICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA8Comprendre el concepte d'equació diferencial
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224007/FÍSICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA9Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224007/FÍSICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA10Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224007/FÍSICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA11Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224007/FÍSICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224007/FÍSICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224010/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224112/VITICULTURA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA13Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224007/FÍSICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224010/BIOQUÍMICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224112/VITICULTURA I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA14Comprendre el concepte de successió
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224007/FÍSICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224010/BIOQUÍMICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224112/VITICULTURA I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA15Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224007/FÍSICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224010/BIOQUÍMICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224112/VITICULTURA I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA16Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224005/ESTADÍSTICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224007/FÍSICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224008/QUÍMICA I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224009/QUÍMICA II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224010/BIOQUÍMICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224112/VITICULTURA I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA17Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224005/ESTADÍSTICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224007/FÍSICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224008/QUÍMICA I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224009/QUÍMICA II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224010/BIOQUÍMICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224112/VITICULTURA I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA18Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224005/ESTADÍSTICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224007/FÍSICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224008/QUÍMICA I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224009/QUÍMICA II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224010/BIOQUÍMICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224112/VITICULTURA I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA19Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224005/ESTADÍSTICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224007/FÍSICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224008/QUÍMICA I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224009/QUÍMICA II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224010/BIOQUÍMICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224112/VITICULTURA I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA20Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224007/FÍSICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224008/QUÍMICA I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224009/QUÍMICA II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224010/BIOQUÍMICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224112/VITICULTURA I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA21Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224005/ESTADÍSTICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224007/FÍSICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224008/QUÍMICA I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224009/QUÍMICA II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224010/BIOQUÍMICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224112/VITICULTURA I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA22Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224007/FÍSICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224008/QUÍMICA I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224009/QUÍMICA II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224010/BIOQUÍMICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224112/VITICULTURA I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA23Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224005/ESTADÍSTICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224007/FÍSICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224008/QUÍMICA I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224009/QUÍMICA II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224010/BIOQUÍMICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224112/VITICULTURA I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA24Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224112/VITICULTURA I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA25Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224005/ESTADÍSTICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224007/FÍSICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224008/QUÍMICA I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224009/QUÍMICA II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224010/BIOQUÍMICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224112/VITICULTURA I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA26Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224005/ESTADÍSTICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224007/FÍSICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224008/QUÍMICA I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224009/QUÍMICA II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224010/BIOQUÍMICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224112/VITICULTURA I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA27Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224007/FÍSICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224008/QUÍMICA I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224009/QUÍMICA II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224010/BIOQUÍMICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224112/VITICULTURA I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA28Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224007/FÍSICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224008/QUÍMICA I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224009/QUÍMICA II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224112/VITICULTURA I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA29Interpretar dades i resultats experimentals
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224007/FÍSICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224008/QUÍMICA I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224009/QUÍMICA II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224010/BIOQUÍMICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224112/VITICULTURA I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA30Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224005/ESTADÍSTICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224007/FÍSICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224008/QUÍMICA I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224009/QUÍMICA II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224010/BIOQUÍMICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224112/VITICULTURA I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA31Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224007/FÍSICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224008/QUÍMICA I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224009/QUÍMICA II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224010/BIOQUÍMICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224112/VITICULTURA I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA32Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224007/FÍSICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224008/QUÍMICA I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224009/QUÍMICA II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224112/VITICULTURA I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA33Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224007/FÍSICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224008/QUÍMICA I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224009/QUÍMICA II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224010/BIOQUÍMICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224112/VITICULTURA I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA34Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224007/FÍSICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224008/QUÍMICA I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224009/QUÍMICA II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224010/BIOQUÍMICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224112/VITICULTURA I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA35Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224007/FÍSICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224008/QUÍMICA I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224009/QUÍMICA II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224112/VITICULTURA I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA36Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224007/FÍSICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224008/QUÍMICA I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224009/QUÍMICA II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224112/VITICULTURA I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA37Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224007/FÍSICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224112/VITICULTURA I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA38Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224005/ESTADÍSTICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224007/FÍSICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224008/QUÍMICA I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224009/QUÍMICA II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224010/BIOQUÍMICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224112/VITICULTURA I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA39Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224005/ESTADÍSTICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224007/FÍSICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224008/QUÍMICA I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224009/QUÍMICA II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224010/BIOQUÍMICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224112/VITICULTURA I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA40Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224007/FÍSICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224008/QUÍMICA I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224009/QUÍMICA II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224112/VITICULTURA I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA41Reconeix la nomenclatura i formulació química
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224005/ESTADÍSTICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224007/FÍSICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224008/QUÍMICA I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224009/QUÍMICA II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224010/BIOQUÍMICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224112/VITICULTURA I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA42Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224005/ESTADÍSTICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224007/FÍSICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224008/QUÍMICA I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224009/QUÍMICA II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224010/BIOQUÍMICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224112/VITICULTURA I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA43Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224007/FÍSICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224008/QUÍMICA I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224009/QUÍMICA II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224112/VITICULTURA I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA44Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224007/FÍSICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224112/VITICULTURA I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA45Realitzar balanços de matèria i energia.
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224007/FÍSICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224008/QUÍMICA I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224009/QUÍMICA II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224112/VITICULTURA I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA46Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224007/FÍSICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224008/QUÍMICA I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224009/QUÍMICA II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224010/BIOQUÍMICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224112/VITICULTURA I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA47Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224007/FÍSICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224008/QUÍMICA I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224009/QUÍMICA II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224112/VITICULTURA I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA48Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224007/FÍSICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224008/QUÍMICA I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224009/QUÍMICA II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224112/VITICULTURA I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA49Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224007/FÍSICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224112/VITICULTURA I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA50Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224007/FÍSICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224008/QUÍMICA I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224009/QUÍMICA II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224112/VITICULTURA I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA51Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224005/ESTADÍSTICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224007/FÍSICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224008/QUÍMICA I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224009/QUÍMICA II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224010/BIOQUÍMICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224112/VITICULTURA I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA52Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224007/FÍSICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224008/QUÍMICA I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224009/QUÍMICA II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224112/VITICULTURA I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA53Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224007/FÍSICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224008/QUÍMICA I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224009/QUÍMICA II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224112/VITICULTURA I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA54Saber interpretar dades i resultats experimentals
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224007/FÍSICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224008/QUÍMICA I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224009/QUÍMICA II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224010/BIOQUÍMICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224112/VITICULTURA I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA55Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224007/FÍSICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224008/QUÍMICA I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224009/QUÍMICA II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224010/BIOQUÍMICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224112/VITICULTURA I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
A2Aplicar de manera integrada coneixements bàsics a nivell molecular, cel · lular i metabòlic en
microorganismes així com en plantes
RA1Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224007/FÍSICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA2Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA3Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224007/FÍSICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA4Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224007/FÍSICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA5Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224007/FÍSICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA6Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224007/FÍSICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA7Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA8Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224007/FÍSICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA9Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA10Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224007/FÍSICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA11Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224007/FÍSICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA12Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224007/FÍSICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224010/BIOQUÍMICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224112/VITICULTURA I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA13Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224007/FÍSICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224112/VITICULTURA I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA14Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224007/FÍSICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224010/BIOQUÍMICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224112/VITICULTURA I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA15Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224007/FÍSICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224112/VITICULTURA I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA16Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224007/FÍSICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224008/QUÍMICA I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224009/QUÍMICA II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224112/VITICULTURA I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
A3Controlar el sistema productiu de la matèria primera amb criteris de qualitat i seguint els
imperatius reglamentaris integrant els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura
RA1Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA2Distingir els processos geomorfològics i edàfics.
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA3Identificar els diferents tipus de components del sòl.
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA4Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA5Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA6Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA7 Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224007/FÍSICA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA8Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224007/FÍSICA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
A4Participar en la programació i disseny de noves instal · lacions vitivinícoles o modificacions de
les existents
RA1Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224007/FÍSICA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA2 Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA3Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
A6Controlar la transformació del raïm en vi en funció del tipus de producte buscat i dels
imperatius reglamentaris tant nacionals i estatals com internacionals i higiènics. Dominar les
pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
RA1Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA2Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA3Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA4Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224007/FÍSICA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA5Saber organitzar una verema
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224007/FÍSICA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA6Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224007/FÍSICA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA7Controlar les fermentacions i maceracions
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224007/FÍSICA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA8Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224007/FÍSICA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA9Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224007/FÍSICA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA10Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224007/FÍSICA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA11Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224007/FÍSICA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA12Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224007/FÍSICA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224112/VITICULTURA I
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA13Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224007/FÍSICA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224112/VITICULTURA I
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
A9Donar resposta a problemes vitivinícoles concrets mitjançant la metodologia d'anàlisi adequada i
saber interpretar els resultats
RA1Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA2Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA3Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i
actuar en conseqüència.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA4Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA5Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA6Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224007/FÍSICA
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA7Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224007/FÍSICA
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA8 Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224007/FÍSICA
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests
proporcionen

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA9Saber interpretar dades i resultats experimentals
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224007/FÍSICA
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA10Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224007/FÍSICA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA11Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224007/FÍSICA
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
A11Dissenyar un pla de màrqueting en l'àmbit vitivinícola.
RA1Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA2Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA3Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Poder aplicar les tècniques i mètodes principals de la gestió d'empresa.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA4Conèixer els principis del màrqueting
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224007/FÍSICA
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Conèixer els principis del màrqueting

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA5Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224007/FÍSICA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució
dels vins d'una empresa

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224007/FÍSICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224007/FÍSICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224007/FÍSICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224007/FÍSICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224007/FÍSICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224007/FÍSICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224007/FÍSICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224007/FÍSICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224007/FÍSICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224007/FÍSICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224007/FÍSICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224007/FÍSICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224010/BIOQUÍMICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224112/VITICULTURA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224007/FÍSICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224010/BIOQUÍMICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224112/VITICULTURA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224007/FÍSICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224010/BIOQUÍMICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224112/VITICULTURA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224007/FÍSICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224010/BIOQUÍMICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224112/VITICULTURA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'Enologia.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224007/FÍSICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224007/FÍSICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224007/FÍSICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224007/FÍSICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224007/FÍSICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224007/FÍSICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224007/FÍSICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224007/FÍSICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Troba la solució adequada

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Troba la solució adequada

19224007/FÍSICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Troba la solució adequada

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Troba la solució adequada

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Troba la solució adequada

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Troba la solució adequada

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Troba la solució adequada

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Troba la solució adequada

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Troba la solució adequada

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Troba la solució adequada

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Troba la solució adequada

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Troba la solució adequada

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA9 - Troba la solució adequada

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Troba la solució adequada

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224007/FÍSICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224007/FÍSICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224007/FÍSICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224010/BIOQUÍMICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224112/VITICULTURA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224007/FÍSICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224010/BIOQUÍMICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224112/VITICULTURA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224007/FÍSICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224010/BIOQUÍMICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224112/VITICULTURA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224007/FÍSICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224010/BIOQUÍMICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224112/VITICULTURA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224007/FÍSICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224007/FÍSICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224007/FÍSICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224007/FÍSICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224007/FÍSICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224007/FÍSICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224007/FÍSICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224007/FÍSICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224007/FÍSICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224007/FÍSICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224007/FÍSICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224007/FÍSICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224010/BIOQUÍMICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224112/VITICULTURA I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224007/FÍSICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224010/BIOQUÍMICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224112/VITICULTURA I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224007/FÍSICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224010/BIOQUÍMICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224112/VITICULTURA I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224007/FÍSICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224010/BIOQUÍMICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224112/VITICULTURA I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224007/FÍSICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224007/FÍSICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224007/FÍSICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224007/FÍSICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224007/FÍSICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224007/FÍSICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224007/FÍSICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224007/FÍSICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224007/FÍSICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224007/FÍSICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224007/FÍSICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224007/FÍSICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224112/VITICULTURA I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224007/FÍSICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224010/BIOQUÍMICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224112/VITICULTURA I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224007/FÍSICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224010/BIOQUÍMICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224112/VITICULTURA I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224007/FÍSICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224010/BIOQUÍMICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224112/VITICULTURA I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224007/FÍSICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224007/FÍSICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224111/AMPELOGRAFIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224007/FÍSICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I