2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
2
2
4
0
0
1
FONAMENTS DE BIOLOGIA
1
9
2
2
4
0
0
2
FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
1
9
2
2
4
0
0
3
BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
1
9
2
2
4
0
0
4
MICROBIOLOGIA GENERAL
1
9
2
2
4
0
0
5
ESTADÍSTICA
1
9
2
2
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES
1
9
2
2
4
0
0
7
FÍSICA
1
9
2
2
4
0
0
8
QUÍMICA I
1
9
2
2
4
0
0
9
QUÍMICA II
1
9
2
2
4
0
1
0
BIOQUÍMICA
1
9
2
2
4
1
0
1
OPERACIONS BÀSIQUES
1
9
2
2
4
1
0
2
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
1
9
2
2
4
1
0
3
QUÍMICA ENOLÒGICA
1
9
2
2
4
1
0
4
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
1
9
2
2
4
1
0
5
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
1
9
2
2
4
1
0
6
ENOLOGIA GENERAL I
1
9
2
2
4
1
0
7
ANÀLISI SENSORIAL I
1
9
2
2
4
1
0
8
ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
1
9
2
2
4
1
0
9
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
1
9
2
2
4
1
1
0
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
1
9
2
2
4
1
1
1
AMPELOLOGIA
1
9
2
2
4
1
1
2
VITICULTURA I
1
9
2
2
4
1
1
3
ANÀLISI SENSORIAL II
1
9
2
2
4
1
1
4
SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
1
9
2
2
4
1
1
5
ENOLOGIA GENERAL II
1
9
2
2
4
1
1
6
CULTURA VITIVINÍCOLA
1
9
2
2
4
1
1
7
ANÀLISI SENSORIAL III
1
9
2
2
4
1
1
8
ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
1
9
2
2
4
1
1
9
VITICULTURA II
1
9
2
2
4
1
2
0
NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
1
9
2
2
4
1
2
1
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
1
9
2
2
4
1
2
2
CRIANÇA I ENVELLIMENT
1
9
2
2
4
1
2
3
ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
1
9
2
2
4
1
2
4
ANÀLISI SENSORIAL IV
1
9
2
2
4
1
2
5
GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
1
9
2
2
4
1
2
6
ENGINYERIA ENOLÒGICA
1
9
2
2
4
1
2
7
PATOLOGIA VITÍCOLA
1
9
2
2
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
9
2
2
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
9
2
2
4
2
0
4
SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
1
9
2
2
4
2
0
5
CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
1
9
2
2
4
2
1
0
INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
1
9
2
2
4
2
1
2
CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
1
9
2
2
4
2
1
3
EL VI COM A ALIMENT
1
9
2
2
4
2
1
4
FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
1
9
2
2
4
2
1
6
MICOLOGIA VITÍCOLA
1
9
2
2
4
2
2
0
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
1
9
2
2
4
2
2
4
TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
1
9
2
2
4
2
2
6
ALIMENTS FERMENTATS
1
9
2
2
4
2
2
7
EXPORTACIÓ DE VINS
1
9
2
2
4
2
2
8
BEGUDES ESPIRITUOSES
1
9
2
2
4
2
2
9
EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
1
9
2
2
4
2
3
0
ELABORACIÓ DE CERVESA
A1Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i biologia a l'enologia
RA1Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224007/FÍSICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224111/AMPELOLOGIA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224119/VITICULTURA II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA2Conèixer els principis de la mecànica newtoniana
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224111/AMPELOLOGIA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224119/VITICULTURA II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA3Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224007/FÍSICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224111/AMPELOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224119/VITICULTURA II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA4Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224007/FÍSICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224111/AMPELOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224119/VITICULTURA II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA5Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224007/FÍSICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224119/VITICULTURA II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA6Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224007/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224111/AMPELOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224119/VITICULTURA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA7Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224007/FÍSICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224111/AMPELOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224119/VITICULTURA II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA8Comprendre el concepte d'equació diferencial
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224007/FÍSICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224111/AMPELOLOGIA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224119/VITICULTURA II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA9Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224007/FÍSICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224111/AMPELOLOGIA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224119/VITICULTURA II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA10Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224007/FÍSICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224111/AMPELOLOGIA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224119/VITICULTURA II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA11Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224007/FÍSICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224111/AMPELOLOGIA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224119/VITICULTURA II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224007/FÍSICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224010/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224111/AMPELOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224112/VITICULTURA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224119/VITICULTURA II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA13Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224007/FÍSICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224010/BIOQUÍMICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224111/AMPELOLOGIA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224112/VITICULTURA I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224119/VITICULTURA II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA14Comprendre el concepte de successió
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224007/FÍSICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224010/BIOQUÍMICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224111/AMPELOLOGIA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224112/VITICULTURA I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224119/VITICULTURA II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA15Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224007/FÍSICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224010/BIOQUÍMICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224111/AMPELOLOGIA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224112/VITICULTURA I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224119/VITICULTURA II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA16Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224005/ESTADÍSTICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224007/FÍSICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224008/QUÍMICA I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224009/QUÍMICA II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224010/BIOQUÍMICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224111/AMPELOLOGIA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224112/VITICULTURA I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224119/VITICULTURA II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA17Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224005/ESTADÍSTICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224007/FÍSICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224008/QUÍMICA I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224009/QUÍMICA II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224010/BIOQUÍMICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224111/AMPELOLOGIA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224112/VITICULTURA I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224119/VITICULTURA II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA18Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224005/ESTADÍSTICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224007/FÍSICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224008/QUÍMICA I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224009/QUÍMICA II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224010/BIOQUÍMICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224111/AMPELOLOGIA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224112/VITICULTURA I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224119/VITICULTURA II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA19Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224005/ESTADÍSTICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224007/FÍSICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224008/QUÍMICA I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224009/QUÍMICA II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224010/BIOQUÍMICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224111/AMPELOLOGIA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224112/VITICULTURA I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224119/VITICULTURA II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA20Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224007/FÍSICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224008/QUÍMICA I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224009/QUÍMICA II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224010/BIOQUÍMICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224111/AMPELOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224112/VITICULTURA I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224119/VITICULTURA II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA21Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224005/ESTADÍSTICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224007/FÍSICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224008/QUÍMICA I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224009/QUÍMICA II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224010/BIOQUÍMICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224111/AMPELOLOGIA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224112/VITICULTURA I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224119/VITICULTURA II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA22Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224007/FÍSICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224008/QUÍMICA I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224009/QUÍMICA II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224010/BIOQUÍMICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224111/AMPELOLOGIA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224112/VITICULTURA I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224119/VITICULTURA II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA23Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224005/ESTADÍSTICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224007/FÍSICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224008/QUÍMICA I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224009/QUÍMICA II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224010/BIOQUÍMICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224111/AMPELOLOGIA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224112/VITICULTURA I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224119/VITICULTURA II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA24Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224112/VITICULTURA I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224119/VITICULTURA II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA25Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224005/ESTADÍSTICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224007/FÍSICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224008/QUÍMICA I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224009/QUÍMICA II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224010/BIOQUÍMICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224111/AMPELOLOGIA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224112/VITICULTURA I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224119/VITICULTURA II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA26Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224005/ESTADÍSTICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224007/FÍSICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224008/QUÍMICA I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224009/QUÍMICA II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224010/BIOQUÍMICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224111/AMPELOLOGIA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224112/VITICULTURA I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224119/VITICULTURA II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA27Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224007/FÍSICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224008/QUÍMICA I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224009/QUÍMICA II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224010/BIOQUÍMICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224111/AMPELOLOGIA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224112/VITICULTURA I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224119/VITICULTURA II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA28Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224007/FÍSICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224008/QUÍMICA I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224009/QUÍMICA II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224111/AMPELOLOGIA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224112/VITICULTURA I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224119/VITICULTURA II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA29Interpretar dades i resultats experimentals
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224007/FÍSICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224008/QUÍMICA I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224009/QUÍMICA II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224010/BIOQUÍMICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224111/AMPELOLOGIA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224112/VITICULTURA I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224119/VITICULTURA II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA30Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224005/ESTADÍSTICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224007/FÍSICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224008/QUÍMICA I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224009/QUÍMICA II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224010/BIOQUÍMICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224111/AMPELOLOGIA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224112/VITICULTURA I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224119/VITICULTURA II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA31Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224007/FÍSICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224008/QUÍMICA I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224009/QUÍMICA II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224010/BIOQUÍMICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224111/AMPELOLOGIA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224112/VITICULTURA I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224119/VITICULTURA II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA32Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224007/FÍSICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224008/QUÍMICA I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224009/QUÍMICA II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224112/VITICULTURA I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224119/VITICULTURA II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA33Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224007/FÍSICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224008/QUÍMICA I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224009/QUÍMICA II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224010/BIOQUÍMICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224111/AMPELOLOGIA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224112/VITICULTURA I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224119/VITICULTURA II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA34Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224007/FÍSICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224008/QUÍMICA I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224009/QUÍMICA II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224010/BIOQUÍMICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224111/AMPELOLOGIA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224112/VITICULTURA I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224119/VITICULTURA II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA35Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224007/FÍSICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224008/QUÍMICA I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224009/QUÍMICA II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224111/AMPELOLOGIA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224112/VITICULTURA I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224119/VITICULTURA II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA36Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224007/FÍSICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224008/QUÍMICA I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224009/QUÍMICA II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224112/VITICULTURA I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224119/VITICULTURA II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA37Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224007/FÍSICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224112/VITICULTURA I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224119/VITICULTURA II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA38Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224005/ESTADÍSTICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224007/FÍSICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224008/QUÍMICA I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224009/QUÍMICA II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224010/BIOQUÍMICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224111/AMPELOLOGIA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224112/VITICULTURA I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224119/VITICULTURA II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA39Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224005/ESTADÍSTICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224007/FÍSICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224008/QUÍMICA I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224009/QUÍMICA II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224010/BIOQUÍMICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224111/AMPELOLOGIA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224112/VITICULTURA I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224119/VITICULTURA II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA40Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224007/FÍSICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224008/QUÍMICA I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224009/QUÍMICA II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224112/VITICULTURA I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224119/VITICULTURA II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA41Reconeix la nomenclatura i formulació química
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224005/ESTADÍSTICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224007/FÍSICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224008/QUÍMICA I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224009/QUÍMICA II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224010/BIOQUÍMICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224111/AMPELOLOGIA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224112/VITICULTURA I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224119/VITICULTURA II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA42Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224005/ESTADÍSTICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224007/FÍSICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224008/QUÍMICA I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224009/QUÍMICA II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224010/BIOQUÍMICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224111/AMPELOLOGIA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224112/VITICULTURA I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224119/VITICULTURA II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA43Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224007/FÍSICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224008/QUÍMICA I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224009/QUÍMICA II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224112/VITICULTURA I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224119/VITICULTURA II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA44Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224007/FÍSICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224112/VITICULTURA I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224119/VITICULTURA II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA45Realitzar balanços de matèria i energia.
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224007/FÍSICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224008/QUÍMICA I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224009/QUÍMICA II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224112/VITICULTURA I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224119/VITICULTURA II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA46Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224007/FÍSICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224008/QUÍMICA I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224009/QUÍMICA II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224010/BIOQUÍMICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224111/AMPELOLOGIA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224112/VITICULTURA I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224119/VITICULTURA II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA47Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224007/FÍSICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224008/QUÍMICA I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224009/QUÍMICA II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224112/VITICULTURA I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224119/VITICULTURA II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA48Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224007/FÍSICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224008/QUÍMICA I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224009/QUÍMICA II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224112/VITICULTURA I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224119/VITICULTURA II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA49Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224007/FÍSICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224112/VITICULTURA I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224119/VITICULTURA II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA50Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224007/FÍSICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224008/QUÍMICA I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224009/QUÍMICA II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224112/VITICULTURA I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224119/VITICULTURA II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA51Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224005/ESTADÍSTICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224007/FÍSICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224008/QUÍMICA I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224009/QUÍMICA II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224010/BIOQUÍMICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224111/AMPELOLOGIA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224112/VITICULTURA I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224119/VITICULTURA II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA52Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224007/FÍSICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224008/QUÍMICA I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224009/QUÍMICA II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224111/AMPELOLOGIA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224112/VITICULTURA I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224119/VITICULTURA II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA53Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224007/FÍSICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224008/QUÍMICA I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224009/QUÍMICA II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224111/AMPELOLOGIA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224112/VITICULTURA I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224119/VITICULTURA II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA54Saber interpretar dades i resultats experimentals
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224007/FÍSICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224008/QUÍMICA I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224009/QUÍMICA II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224010/BIOQUÍMICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224111/AMPELOLOGIA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224112/VITICULTURA I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224119/VITICULTURA II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA55Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224007/FÍSICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224008/QUÍMICA I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224009/QUÍMICA II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224010/BIOQUÍMICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224111/AMPELOLOGIA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224112/VITICULTURA I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224119/VITICULTURA II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA56Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224007/FÍSICA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224008/QUÍMICA I
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224009/QUÍMICA II
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224112/VITICULTURA I
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224119/VITICULTURA II
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA56 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA57Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224007/FÍSICA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224008/QUÍMICA I
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224009/QUÍMICA II
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224112/VITICULTURA I
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224119/VITICULTURA II
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA57 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
A2Aplicar de manera integrada coneixements bàsics a nivell molecular, cel · lular i metabòlic en
microorganismes així com en plantes
RA1Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224007/FÍSICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224111/AMPELOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224119/VITICULTURA II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA2Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224119/VITICULTURA II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA3Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224007/FÍSICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224119/VITICULTURA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA4Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224007/FÍSICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224111/AMPELOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224119/VITICULTURA II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA5Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224007/FÍSICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224111/AMPELOLOGIA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224119/VITICULTURA II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA6Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224007/FÍSICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224111/AMPELOLOGIA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224119/VITICULTURA II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA7Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224119/VITICULTURA II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA8Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224007/FÍSICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224111/AMPELOLOGIA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224119/VITICULTURA II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA9Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224119/VITICULTURA II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA10Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224007/FÍSICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224111/AMPELOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224119/VITICULTURA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA11Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224007/FÍSICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224111/AMPELOLOGIA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224119/VITICULTURA II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA12Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224007/FÍSICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224010/BIOQUÍMICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224111/AMPELOLOGIA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224112/VITICULTURA I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224119/VITICULTURA II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA13Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224007/FÍSICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224111/AMPELOLOGIA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224112/VITICULTURA I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224119/VITICULTURA II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA14Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224007/FÍSICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224010/BIOQUÍMICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224111/AMPELOLOGIA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224112/VITICULTURA I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224119/VITICULTURA II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA15Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224007/FÍSICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224112/VITICULTURA I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224119/VITICULTURA II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA16Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224007/FÍSICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224008/QUÍMICA I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224009/QUÍMICA II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224112/VITICULTURA I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224119/VITICULTURA II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA17Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224005/ESTADÍSTICA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224007/FÍSICA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224008/QUÍMICA I
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224009/QUÍMICA II
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224010/BIOQUÍMICA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224111/AMPELOLOGIA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224112/VITICULTURA I
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224119/VITICULTURA II
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224204/SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224205/CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224210/INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224212/CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224213/EL VI COM A ALIMENT
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224214/FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224216/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224220/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224224/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224226/ALIMENTS FERMENTATS
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224227/EXPORTACIÓ DE VINS
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224228/BEGUDES ESPIRITUOSES
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224229/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA17 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens

19224230/ELABORACIÓ DE CERVESA
 RA18Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224003/BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224007/FÍSICA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224008/QUÍMICA I
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224009/QUÍMICA II
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224112/VITICULTURA I
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224119/VITICULTURA II
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA18 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduraci