2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2010)
 Assignatures
  COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer adequadament la llengua anglesa. CC1
Coneixer les fases de desenvolupament d'un doctorat i la seva responsabilitat AR2
AR3
CC3
CC5
Coneixer les fonts de finançament de la formació d'investigadors BC8
CC3
CC4
Utilitzar críticament les fonts d'informacio: Analisi i valoracio AR5
AR8
Desenvolupar publicacions científiques: Estapes i finalizació AR5
AR7
AR8
CC1
Avaluar l'activitat cientifica: Indexos internacionals, criteris, agències d'avaluacio AR8
BC16
Capacitat de desenvolupar presentacions AR7
AR8
BC1
CC1
CC2
Orientació professional BC1
BC2
CC2
CC3
CC5