2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2010)
 Assignatures
  COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
   Continguts
Tema Subtema
La formació científica Realització de tesis doctorals
Formulació d'hipòtesi.
Desenvolupament de tesis
Recerca científica Projecte de recerca:
Antecedents i fonts d'informació
Fons, ajudes i contractes
Comunicació de la recerca Congressos: Ponències orals
Congressos: Presentació de pòsters
Publicacions: Articles i Notes breus
Publicacions: Revisions i llibres
Peer review
Tècniques de presentació i comunicació Elaboració de pòsters
Elaboració de presentacions
Inserció professional Ètica professional.
Com buscar feina
Autoocupació i emprenedoria
Elaboració del CV
Entrevista de treball. Role-Play
Noves competències, noves professions
Creativitat